Nowa ustawa o zamówieniach publicznych – webinarium PARP

Nowa ustawa o zamówieniach publicznych – webinarium PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne webinarium pt.: „Nowa ustawa o zamówieniach publicznych”, które odbędzie się 15 kwietnia 2021 roku.

Webinarium poprowadzi Paweł Skrodzki – radca prawny, który specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie pomocy publicznej oraz prawie funduszy europejskich.

W programie spotkania:

  • Zamówienia klasyczne, sektorowe, w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, subsydiowane.
  • Progi unijne.
  • Komunikacja zamawiającego z wykonawcami – pełna elektronizacja zamówień.
  • Kwalifikacja podmiotowa wykonawców – korzystanie z zasobów innych wykonawców.
  • Konsorcjum.
  • Tryb podstawowy w postępowaniu krajowym.
  • Podstawowe gwarancje równości stron umowy (klauzule abuzywne, określanie terminu w dniach, tygodniach, miesiącach, latach; waloryzacja; zaliczki i płatności częściowe).
  • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
  • Odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
  • Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

Kiedy?

15 kwietnia br. godz. 11:30 – 13:00

Jak wziąć udział?

Webinarium jest otwarte i nie wymaga rejestracji. W dniu transmisji uaktywni się poniższy player PARP, w którym obejrzysz materiał. Organizatorem wydarzenia jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działań Centrum Rozwoju MŚP.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content