Nowa inicjatywa EIT szansą dla uczelni wyższych!

Nowa inicjatywa EIT szansą dla uczelni wyższych!

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) uruchamia nową Inicjatywę HEI: Budowanie Zdolności Innowacyjnych w Szkolnictwie Wyższym, która ma na celu uwolnienie pełnego potencjału innowacyjnego instytucji szkolnictwa wyższego poprzez zwiększenie ich zdolności przedsiębiorczych i innowacyjnych przy jednoczesnej ich integracji w największy w Europie ekosystem innowacji.

Pilotażowe zaproszenie do składania wniosków zachęca europejskie instytucje szkolnictwa wyższego do opracowywania planów działania obejmujących całą instytucję, które poprawią ich zdolności w zakresie przedsiębiorczości i innowacji na wszystkich poziomach instytucjonalnych.

Wspierając takie działania, inicjatywa EIT wywrze wpływ systemowy, umożliwiając instytucjom szkolnictwa wyższego stanie się regionalnymi siłami napędowymi innowacji oraz wspierać zrównoważony wzrost i zatrudnienie w całej Europie.

23 projekty pilotażowe zostaną wybrane i wdrożone w ciągu 24 miesięcy od lipca 2021 r. Na każdy projekt pilotażowy można przyznać maksymalnie 1,2 mln EUR, w tym do 400 000 EUR na fazę 1 (lipiec – grudzień 2021 r.) I do 800 000 EUR na fazę 2 (styczeń 2022 – lipiec 2023).

Działania mogą skupiać się na kilku tematach, w tym:

  • wspieranie zaangażowania i zmian instytucjonalnych
  • wzmocnienie partnerstw między szkolnictwem wyższym, biznesem i organizacjami badawczymi
  • rozwój usług związanych z innowacjami i wsparciem biznesowym
  • poprawa jakości edukacji w zakresie przedsiębiorczości
  • tworzenie i upowszechnianie wiedzy

Termin składania wniosków upływa 25 maja 2021 r., a wybrane projekty pilotażowe zostaną ogłoszone w czerwcu 2021 r. Aby dowiedzieć się więcej o tej inicjatywie i sposobach składania wniosków, odwiedź eit-hei.eu i zapoznaj się z arkuszem informacyjnym.

Inicjatywa HEI: budowanie potencjału innowacyjnego w szkolnictwie wyższym jest kluczowym celem EIT w ramach jego nowej strategii – Strategicznego planu innowacji EIT na lata 2021-2027. Inicjatywa ma na celu wsparcie instytucji szkolnictwa wyższego w zakresie wiedzy fachowej i coachingu, dostępu do ekosystemu innowacji EIT oraz finansowania, umożliwiając im opracowywanie planów działań innowacyjnych, które uzupełniają potrzeby poszczególnych instytucji szkolnictwa wyższego.

Zapoznaj się z Inicjatywą Budowanie Zdolności Innowacyjnych w Szkolnictwie Wyższym

Inicjatywa jest wspólnym działaniem Wspólnoty EIT koordynowanym przez EIT.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content