Zapraszamy do projektu „Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur”

Zapraszamy do projektu „Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur”

Warmia i Mazury to region, który oferuje doświadczenie życia w harmonii ze sobą i środowiskiem naturalnym, co wyzwala kreatywność, innowacyjność, daje siłę do działania i odwagę aby spełniać marzenia. Znajdź w sobie #GenWarmiiiMazur. Weź udział w projekcie Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur.

 

 

Od 2021 roku Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizuje projekt Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur. Nagroda stanowi wyróżnienie przede wszystkim dla firm, które mają już ugruntowaną pozycję na rynku, zyskały powszechne uznanie w regionie, w kraju i za granicą. Jest to nagroda  dla przedsiębiorstw istotnie przyczyniających się do rozwoju gospodarki regionalnej, przestrzegających zasad odpowiedzialnego biznesu, promujących pozytywny wizerunek regionu.

Nagroda stanowi wyróżnienie dla firm zwiększających swoją innowacyjność produktową, usługową i procesową. Wyróżnia podmioty, które wnoszą wkład w rozwój myśli technologicznej, sprzyjają transferowi nowych technologii oraz produktów i usług do gospodarki.

Nagrody Gospodarcze przyznawane są w dwóch kategoriach:

  • „Produkt z Warmii i Mazur” – otrzymają produkty, usługi i wydarzenia mające wpływ na konkurencyjność regionu w kraju i poza jego granicami
  •  „Żagle Warmii i Mazur” – otrzymają firmy, które poprzez działalność gospodarczą budują silną pozycję regionu w kraju i poza jego granicami.

Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur  czerpią z wieloletniego dorobku wcześniejszych przedsięwzięć realizowanych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jest pokłosiem takich projektów jak:

  • Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur
  • Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości
  • Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBoss
  • Produkt Warmia Mazury

Więcej informacji oraz dokumenty dotyczące projektu znajdują się na stronie www.zagle.warmia.mazury.pl

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content