Nabór kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020

Nabór kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje o ogłoszeniu naboru kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w dziedzinach: Śródlądowe drogi wodne (w tym zarządzanie, monitorowanie i wdrażanie nowych rozwiązań), Poprawa bezpieczeństwa ruchu lotniczego.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 wraz z Regulaminem naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 oraz wzorami dokumentów aplikacyjnych dostępne są na stronie internetowej RPO WiM 2014-2020.

Nabór trwa: od 31 marca 2020 r. do 24 kwietnia 2020 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do instytucji przyjmującej wnioski.

Pełna treść ogłoszenia

*Publikacja ogłoszenia jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content