„Lider dostępności priorytetowych branż” 2020 – konkurs

„Lider dostępności priorytetowych branż” 2020 – konkurs

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w Konkursie „Lider dostępności priorytetowych branż” 2020 mającym na celu wyłonienie i promocję wysokiej jakości produktów opartych na idei projektowania uniwersalnego, określanych mianem „produkt dostępny”.

Realizując zadania wynikające z Programu rządowego „Dostępność Plus”, Ministerstwo Rozwoju ogłosiło Konkurs, który ma na celu wyłonienie i promocję wysokiej jakości produktów opartych na idei projektowania uniwersalnego, określanych mianem „produkt dostępny”.

Konkurs odbędzie się w ramach 12 priorytetowych branż określonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, którymi są:

 • sprzęt medyczny
 • maszyny i urządzenia
 • kosmetyki
 • „Moda Polska” obejmująca sektor odzieżowy, obuwniczy, galanteryjny oraz jubilerski
 • IT/ICT
 • meble
 • biotechnologia i farmacja
 • usługi prozdrowotne
 • polskie specjalności żywnościowe
 • budowa i wykańczanie budowli
 • jachty i łodzie rekreacyjne
 • części samochodowe i lotnicze

Kto może składać zgłoszenie?

Do Konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy przestrzegają przepisów prawa, osiągają wyróżniające wyniki gospodarcze, przestrzegają zasad etyki i uczciwej konkurencji, inwestują w rozwój firmy oraz terminowo i rzetelnie regulują należności o charakterze publiczno-prawnym, wytwarzający produkty lub świadczący usługi, spełniające kryteria dostępności.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:

„Polski Eksporter produktu dostępnego”;
„Innowacyjny produkt dostępny”;
„Nagroda Grand Prix Ministra Rozwoju”.

Termin przesyłania zgłoszeń: do 26 czerwca 2020 r.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępna na stronie MR

Informacja pochodzi ze strony internetowej Ministerstwa Rozwoju

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content