Działalność WMARR S. A. w dobie COVID-19

Działalność WMARR S. A. w dobie COVID-19

Działania Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie związane z minimalizowaniem skutków COVID-19 dla beneficjentów:

  1. wydłużono terminy uzupełnienia wniosków na etapie oceny merytorycznej z 7 do 21 dni w prowadzonych obecnie dwóch konkursach;
    Ocena wniosków przez ekspertów oraz pracowników prowadzona jest na bieżąco w trybie zdalnym;
  2. na bieżąco dokonywane jest aneksowanie umów o dofinansowanie w zakresie wydłużenia okresów realizacji w odpowiedzi na wnioski składane przez beneficjentów;
  3. na bieżąco realizowane są płatności dla przedsiębiorców.

W zakresie działającego w ramach W-MARR S.A. w Olsztynie Funduszu Pożyczkowego, w obecnej sytuacji zostały wprowadzone:

  • w niektórych pożyczkach zmiany w harmonogramach spłaty pożyczki, w tym zawieszenia spłaty kapitału nie powodujące wydłużenia okresu spłaty oraz zawieszenia spłaty kapitału z jednoczesnym wydłużeniem okresu spłaty pożyczki;
  • możliwość wprowadzenia 6 miesięcznych wakacji kredytowych;
  • możliwość wydłużenia okresu karencji.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content