Korzystniejsze warunki pożyczek z projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka

Korzystniejsze warunki pożyczek z projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka

Firmy dotknięte trudną sytuacja związaną z pandemią COVID-19, mogą skorzystać z korzystniejszych warunków pożyczek z projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka.

Projekt „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” jest realizowany ze środków Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie umowy z Bankiem  Gospodarstwa Krajowego, zawartej w dniu 22 grudnia 2016 r. Jego celem jest finansowe wsparcie przedsiębiorców z Polski Wschodniej.

Ze środków Projektu udzielne są „Pożyczki na Rozwój Turystyki”, o które mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) działający w branży turystycznej i okołoturystycznej, prowadzący działalność gospodarczą na obszarze województw  Polski Wschodniej, tj.: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Pożyczki udzielane są przez instytucje finansujące wyłonione przez BGK w postępowaniach przetargowych.

Ułatwienia w spłacie pożyczek obejmują:

 • Możliwość przedłużenia o dodatkowe 6-miesięcy standardowej karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczek, albo
  6-miesięczne wakacje kredytowe dla spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych
 • Możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek o połowę dla nowych pożyczek oraz dla pozostałych na wniosek przedsiębiorcy
 • Brak wymaganego wkładu własnego
 • Pożyczka w całości może zostać przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy.

Warunki udzielania „Pożyczki na Rozwój Turystyki”:

 • Wartość pożyczki: do 500 000,00 zł;
 • Maksymalny okres spłaty pożyczki: do 60 miesięcy (standardowo) lub do 84 miesięcy (przy pożyczkach o wartości powyżej 250 000 zł, gdy wydatki na roboty budowlane stanowią minimum 50% wartości pożyczki);
 • Wkład własny MŚP: 20%;
 • Oprocentowanie: od 1,84%;
 • Możliwa karencja w spłacie pożyczki: do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia;
 • Wysokość rat spłaty pożyczki może uwzględniać sezonowy charakter działalności turystycznej.

Dodatkowe preferencje (oprocentowanie 0,92% oraz brak wymaganego wkładu własnego) będą oferowane:

 • obiektom posiadającym status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (MPR Green Velo, greenvelo.pl);
 • MŚP prowadzącym działalność nie dłużej niż 2 lata (start-upy).

W województwie warmińsko-mazurskim „Pożyczek na Rozwój Turystyki” udziela Działdowska Agencja Rozwoju

Informacja pochodzi ze strony internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content