Konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

W najbliższy piątek, 5 marca 2021 r. oficjalnie zainaugurowane zostaną konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Organizatorem konsultacji jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP, przyszła Instytucja Zarządzająca nowego Programu. Konsultacje potrwają do 8 kwietnia br. W konsultacjach może wziąć udział każdy obywatel oraz przedstawiciel instytucji publicznych i prywatnych, a także organizacji pozarządowych.

Dokument z treścią konsultowanego programu dla Polski Wschodniej, jak również formularze zgłaszania uwag, zostaną zamieszczone 5 marca b.r. na stronie: www.polskawschodnia.gov.pl/konsultacje

Zachęcamy również do udziału w konferencji inaugurującej konsultacje, która odbędzie się 5 marca br. o godz. 10:00 – w trybie online. Spotkanie umożliwi zgłoszenie wstępnych uwag i propozycji do nowej edycji programu ponadregionalnego dedykowanego Makroregionowi Polski Wschodniej.

Rejestracja na konferencję jest możliwa pod wskazanym powyżej adresem strony internetowej.

Konferencja będzie również transmitowana na kanale YouTube Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dodatkowe informacje na temat konsultacji społecznych można uzyskać pod adresem mailowym: konsultacjePW@mfipr.gov.pl

Informacja pochodzi z Serwisu Programu Polska Wschodnia

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content