Konkursy w ramach 2 klastra Horyzont Europa – weź udział w mapowaniu interesariuszy dzięki ERRIN

Konkursy w ramach 2 klastra Horyzont Europa – weź udział w mapowaniu interesariuszy dzięki ERRIN

Dzięki uczestnictwu regionu w Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji ERRIN oraz czynnym udziale Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w ramach Sieci, otrzymaliśmy możliwość zgłaszania podmiotów zainteresowanych konkursami w ramach 2 klastra Programu Horyzont Europa: „Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne”.

Grupa robocza ERRIN Design & Creativity udostępniła swoim członkom formularz, który ma służyć mapowaniu interesariuszy z regionów członkowskich.

Proces dotyczy konkursów w ramach 2 klastra Programu Horyzont Europa (można wyrazić swoje zainteresowanie jednym z 4 konkursów wybranych przez samych członków grupy jak i pozostałymi konkursami w ramach 2 klastra). Zgłoszenia będą stanowić podstawę do tworzenia konsorcjów projektowych dla członków Sieci ERRIN.

Konkursy wybrane na spotkaniu grupy roboczej Design & Creativity to:

  • HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-03 – CULTURAL AND CREATIVE INDUSTRIES AS A DRIVER OF INNOVATION AND COMPETITIVENESS
  • HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-01 – GREEN TECHNOLOGIES AND MATERIALS FOR CULTURAL HERITAGE
  • HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-04 – TRADITIONAL CRAFTS FOR THE FUTURE A NEW APPROACH
  • HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-10 – EUROPEAN BAUHAUS: SHAPING A GREENER AND FAIRER WAY OF LIFE IN CREATIVE AND INCLUSIVE SOCIETIES THROUGH ARCHITECTURE, DESIGN AND ARTS

Podmioty zainteresowane konkursami w ramach 2 klastra Horyzontu Europa/poszukiwaniem partnerów do konsorcjów projektowych oraz uczestnictwem w grupie roboczej ERRIN Design & Creativity zapraszamy do kontaktu z Biurem Przedsiębiorczości Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod adresem e-mail: biznes@warmia.mazury.pl do końca czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursów w ramach Horyzontu Europa można znaleźć na Portal Funding & Tender Opportunities obsługującym wnioskowanie i realizację projektów w ramach programów Komisji Europejskiej.

ERRIN to organizacja zrzeszająca około 125 organizacji z 22 krajów europejskich z siedzibą w Brukseli. Jej członkami są głównie władze regionalne, uniwersytety, organizacje badawcze, izby handlowe i klastry. Podstawą funkcjonowania Sieci jest 13 tematycznych grup roboczych, dzięki którym ERRIN w sposób kompleksowy współpracuje w zakresie  szeroko pojętej tematyki badań i innowacji. Województwo warmińsko-mazurskie jest członkiem Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji od września 2019 r.

Więcej na temat Sieci ERRIN

Więcej na temat planowanych konkursów w ramach 2 klastra Horyzontu Europa na stronie Platformy Przedsiębiorczości Warmii i Mazur.

Informacje o programie Horyzont Europa oraz innych programach UE udziela:

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content