Konkurs PARP na „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich”

Konkurs PARP na „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) , dzięki zwiększeniu budżetu na program „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”, zarekomendowała do wsparcia projekty z listy rezerwowej, w ramach schematu „Technologii przyjaznych środowisku”. Dodatkowe środki finansowe zostaną także wykorzystane na sfinansowanie nowej edycji konkursu w schemacie „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth”.

 

W grudniu sfinalizowano w PARP proces aktualizacji dokumentów i umów programowych pozwalających na przyznanie wsparcia projektom, które otrzymały pozytywną ocenę w konkursie „Technologie przyjazne środowisku”, ale z powodu braku środków znalazły się na liście rezerwowej. Nowy budżet pozwoli podpisać umowy ws realizacji projektów z 37 przedsiębiorcami. Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania została opublikowana w komunikatach na stronie schematu „Technologie przyjazne środowisku”. Dofinansowanie będzie przeznaczone na realizację projektów, które dzięki nowym procesom, produktom, rozwiązaniom czy usługom przyczyniają się do lepszej gospodarki odpadami, zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz bardziej wydajnej gospodarki materiałowej.

Warunki konkursu nie zmienią się i już teraz można zapoznać się z dokumentacją konkursową z 2019 r., która zostanie jedynie zaktualizowana w zakresie dostępnego budżetu i terminów składania wniosków. Wszystkie ważne informacje znajdują się na stronie: www.parp.gov.pl/component/grants/grants/innowacje-w-obszarze-wod-morskich-i-srodladowych

Konkurs dedykowany jest mikro, małym oraz średnim przedsiębiorstwom, które zamknęły przynajmniej 1 rok obrotowy i przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym, w okresie ostatnich 3 lat, ich przychody ze sprzedaży towarów i usług nie były niższe niż 20 tys. euro.

Wydatki objęte wsparciem to przede wszystkim zakup nowych środków trwałych (w tym maszyn i urządzeń), koszty robót i materiałów budowlanych związanych (m.in. w zakresie rozbudowy, budowy lub modernizacji portów) ale także inwestycje w wartości prawne i niematerialne (np. oprogramowanie), usługi doradcze czy prace rozwojowe.

Dodatkowe punkty otrzymają projekty, które realizowane będą z norweskim partnerem. PARP zachęca do nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami podczas polsko – norweskiego seminarium towarzyszącego targom Nor- Shipping, które odbędzie się 11 stycznia w Lillestrom w Norwegii. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy można znaleźć tutaj

 

źródło: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/76798:rozwoj-przedsiebiorczosci-i-innowacje-nowy-konkurs-blue-growth-juz-w-styczniu-dodatkowe-dofinansowanie-dla-projektow-przyjaznych-srodowisku-z-listy-rezerwowej

 

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content