Dostępność szansą na rozwój – konkurs PARP

Dostępność szansą na rozwój – konkurs PARP

Szansę na zdobycie dofinansowania w ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkursie mają podmioty specjalizujące się w organizacji szkoleń i doradztwa. Ogłoszony konkurs ma na celu zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w rozwiązania, z których korzystać mogą osoby ze szczególnymi potrzebami. Wnioski będzie można składać od 5 do 26 maja 2020 r.

Celem konkursu jest uświadomienie przedsiębiorcom, że inwestowanie w szeroko rozumiany obszar dostępności może stać się źródłem ich przewagi konkurencyjnej.

Zakres tematyczny szkoleń i doradztwa powinien dotyczyć uniwersalnego projektowania oraz technologii asystujących i kompensacyjnych. Technologie te mają za zadanie umożliwić osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z produktów i usług na równi z innymi. Nie chodzi przy tym tylko wyłącznie o osoby z niepełnosprawnością, ale również o seniorów, kobiety w ciąży czy rodziców z małymi dziećmi. Z myślą o nich wszystkich stosowane są również zasady uniwersalnego projektowania produktów i usług.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

  • przedsiębiorcy,
  • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
  • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
  • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców,
  • organizacje pracodawców,
  • organizacje samorządu gospodarczego,
  • organizacje związkowe.

Finansowanie projektu

W ramach ogłoszonego konkursu PARP wybierze podmioty, które posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców z zakresu działań innowacyjnych lub rozwojowych, w tym także z zakresu technologii kompensacyjnych i asystujących lub uniwersalnego projektowania. Do dofinansowania zostanie wybranych 5 projektów, po jednym na każdy makroregion:

makroregion nr 1 – województwo: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie,
makroregion nr 2 – województwo: lubelskie, mazowieckie,
makroregion nr 3 – województwo: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie,
makroregion nr 4 – województwo: łódzkie, opolskie, śląskie,
makroregion nr 5 – województwo dolnośląskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie.

Budżet konkursu to 27 mln zł i tyle samo wynosi dofinansowanie. Wkład własny nie jest wymagany.

Więcej informacji na stronie działania „Dostępność szansą na rozwój”

Informacja pochodzi ze strony internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content