Konkurs na projekty w zakresie badań i innowacji dot. Europejskiego Zielonego Ładu

Konkurs na projekty w zakresie badań i innowacji dot. Europejskiego Zielonego Ładu

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków o wartości 1 mld euro na projekty w zakresie badań naukowych i innowacji dotyczące kryzysu klimatycznego i ochrony unikalnych ekosystemów i różnorodności biologicznej w Europie. Finansowane ze środków programu „Horyzont 2020” zaproszenie do składania wniosków w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu, które jutro zostanie otwarte dla chcących się zarejestrować podmiotów, pobudzi odbudowę Europy po kryzysie związanym z koronawirusem, przekształcając ekologiczne wyzwania w szanse na innowacyjne rozwiązania.

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków w sprawie Zielonego Ładu w sposób istotny różni się od wcześniejszych zaproszeń w ramach programu „Horyzont 2020”. Ze względu na pilny charakter wyzwań, których dotyczy, jego celem jest osiągnięcie jasnych i dostrzegalnych rezultatów krótko- i średnioterminowych, ale w perspektywie długoterminowych zmian. Działań jest mniej, ale są one bardziej ukierunkowane, większe i bardziej widoczne, z naciskiem na szybką skalowalność, rozpowszechnianie i wdrożenie.

Oczekuje się, że projekty finansowane w ramach niniejszego zaproszenia przyniosą rezultaty i wymierne korzyści w dziesięciu obszarach:

Osiem obszarów tematycznych odzwierciedla kluczowe kierunki działań w ramach Europejskiego Zielonego Ładu:

 1. Zwiększenie poziomu ambicji w zakresie klimatu
 2. Czysta, tania i bezpieczna energia
 3. Przemysł na rzecz czystej gospodarki o obiegu zamkniętym
 4. Energooszczędne i zasobooszczędne budownictwo
 5. Zrównoważona i inteligentna mobilność
 6. Od pola do stołu
 7. Różnorodność biologiczna i ekosystemy
 8. Nietoksyczne środowisko bez zanieczyszczeń.

Oraz dwa obszary horyzontalnezwiększanie wiedzy i wzmacnianie pozycji obywateli – w których uwzględnia się perspektywę długoterminową w odniesieniu do realizowania celów transformacji wyznaczonych w Europejskim Zielonym Ładzie.

Dzięki środkom inwestycyjnym w wysokości 1 mld euro nadal rozwijane będą europejskie systemy i infrastruktura wiedzy. Zaproszenie obejmuje możliwości podjęcia współpracy międzynarodowej, uwzględniającej potrzeby krajów słabiej rozwiniętych, zwłaszcza w Afryce, w kontekście porozumienia paryskiego oraz celów zrównoważonego rozwoju.

Termin składania wniosków upływa 26 stycznia 2021 r., wybrane projekty powinny się rozpocząć jesienią 2021 r.

W dniach 22-24 września 2020 r. w ramach wirtualnych Europejskich Dni Badań i Innowacji odbędą się dwa wydarzenia związane z zaproszeniem do składania wniosków w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu w ramach programu „Horyzont 2020”: dzień informacyjny oraz impreza brokerska.

Kontekst

Europejski Zielony Ład to plan i program działania Komisji Europejskiej, którego celem jest, by do 2050 r. Europa stała się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym dla klimatu, o zrównoważonej gospodarce, która nie pozostawia nikogo w tyle.

Aby osiągnąć ten cel do 2050 r., wszystkie sektory unijnej gospodarki będą musiały podjąć odpowiednie działania, takie jak:

 • inwestowanie w technologie przyjazne dla środowiska;
 • wspieranie innowacyjności przemysłu;
 • rozwijanie czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu prywatnego i publicznego;
 • obniżenie emisyjności sektora energetycznego;
 • zapewnienie większej energooszczędności budynków;
 • współpraca z partnerami międzynarodowymi w celu poprawy światowych norm ochrony środowiska.

źróło: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1669

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content