Konkurs PARP na operatorów wsparcia szkoleniowo-doradczego

Konkurs PARP na operatorów wsparcia szkoleniowo-doradczego

Do 24 sierpnia br. podmioty specjalizujące się w organizacji szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców mogą zgłaszać się do konkursu „Dostępność szansą na rozwój 2”. Działanie ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania w rozwiązania, z których korzystać mogą osoby ze szczególnymi potrzebami – np. seniorzy i osoby z czasowymi lub trwałymi  niepełnosprawnościami. Do przedsiębiorców trafi wsparcie szkoleniowo-doradcze m.in. w zakresie uniwersalnego projektowania oraz technologii asystujących i kompensacyjnych o wartości 11 mln zł. Pieniądze pochodzą z funduszy europejskich Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Program „Dostępność szansą na rozwój 2” to jedno z działań realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, które wpisuje się w rządowy program „Dostępność Plus”. Działanie ma uświadomić przedsiębiorcom, że inwestowanie w rozwiązania z obszaru dostępności może stać się źródłem ich przewagi konkurencyjnej.

Firmy, które otrzymają dofinansowanie z Programu Wiedza Edukacja Rozwój zrealizują dla przedsiębiorców i ich pracowników szkolenia w obszarze technologii poprawiających jakość życia osób ze szczególnymi potrzebami oraz uniwersalnego projektowania. Jednak zakres tematyczny szkoleń i doradztwa nie ogranicza się jedynie do nowych produktów i usług. Przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się również jak dostosować swoje dotychczasowe produkty i usługi do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Adresatami konkursu są:

  • przedsiębiorcy,
  • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
  • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
  • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców,
  • organizacje pracodawców,
  • organizacje samorządu gospodarczego,
  • organizacje związkowe.

Budżet konkursu to 11 mln zł. Maksymalna wartość projektu wynosi 4 mln zł. Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu (wkład własny nie jest wymagany).

Więcej na stronie konkursu: „Dostępność szansą na rozwój”

„Dostępność szansą na rozwój 2” to konkurs finansowany ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

źródło: https://www.parp.gov.pl/

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content