Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP

Do 1 września 2021 roku przyjmowane są zgłoszenia do XIX edycji konkursu „Nagrody Gospodarcze Prezydenta RP”. Ideą przedsięwzięcia jest uhonorowanie przedsiębiorstw, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki narodowej, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek Polski oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych przedsiębiorstw. Nagroda może być przyznana również zespołom badawczym oraz jednostkom naukowym, które wdrażają innowację produktową lub technologiczną.

Spośród zgłoszonych kandydatur wybrani zostaną laureaci w pięciu kategoriach głównych:

  • Lider MŚP
  • Narodowy Sukces
  • Międzynarodowy Sukces
  • Odpowiedzialny Biznes
  • Firma Rodzinna

a także w dwóch kategoriach specjalnych:

  • Badania + Rozwój
  • START_PL

Jedną z instytucji zaproszonych do zgłaszania kandydatów jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wnioski należy przesyłać do 1 września 2021 roku na adres mailowy: biuropromocji@warmia.mazury.pl

Regulamin i inne dokumenty dotyczące konkursu są do pobrania na oficjalnej stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

źródło: https://warmia.mazury.pl/rozwoj-regionu/aktualnosci/6838-siedem-kategorii-w-gospodarczym-konkursie

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content