Konkurs na najlepsze projekty promocyjne Warmii i Mazur

Konkurs na najlepsze projekty promocyjne Warmii i Mazur

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego po raz dziewiąty zaprasza do udziału w konkursie „PRO Warmia i Mazury w ramach Festiwalu promocji gospodarczej Warmii i Mazur

Jest to inicjatywa samorządu województwa, w której nagradzane są najlepsze projekty promocyjne realizowane przez samorządy lokalne oraz instytucje z Warmii i Mazur. W konkursie mogą wziąć udział przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu i instytucji naukowych działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, specjalne strefy ekonomiczne, agencje rozwoju regionalnego, izby i centra gospodarcze, biura obsługi inwestorów, uczelnie wyższe, instytuty naukowe, klastry).

Konkurs obejmuje dwie kategorie:
– promocja ogólna – można zgłaszać projekty przedstawiające działania promocyjne na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu, promujące wydarzenia sportowe, aktywny wypoczynek, inicjatywy kulturalne lub inicjatywy ekologiczne,
– promocja gospodarcza – można zgłaszać projekty przedstawiające działania promocyjne na rzecz wzrostu atrakcyjności gospodarczej województwa/powiatu/gminy/miasta, w tym działania promocyjne mające na celu przyciągnięcie inwestycji.

Nabór zgłoszeń do dziewiątej edycji PRO Warmia i Mazury potrwa do 15 marca 2021 roku.

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe na stronie www.festiwalpromocji.pl w zakładce konkurs https://festiwalpromocji.pl/konkurs-prowarmia-i-mazury/.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content