Konferencja inaugurująca Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – podsumowanie

Konferencja inaugurująca Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – podsumowanie

Za nami konferencja inaugurująca Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – wczoraj (czwartek) w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego i zaproszonych gości.

Unia Europejska rozwija Warmię i Mazury już od 18 lat. W najbliższych latach województwo warmińsko-mazurskiego może liczyć na blisko 1,8 mld euro z polityki spójności. To rekordowa kwota w porównaniu z poprzednimi perspektywami finansowymi. Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur przeznaczone zostaną m.in. na rozwój przedsiębiorczości i infrastruktury, rewitalizację, edukację oraz działania włączające społecznie.

# Jakie możliwości przynosi perspektywa unijna na lata 2021-2027?

# Jakie nowe obowiązki czekają beneficjentów?

# Jak Warmię i Mazury widać z perspektywy Brukseli?

W konferencji udział wzięli m.in.: Lucie Žáčková – zastępca Dyrektora Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisja Europejska (DG REGIO KE) – Program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027 mocno nawiązuje do wspólnotowego charakteru polityki spójności. Korzyści rozwojowe wynikające z nowego programu widoczne będą nie tylko na poziomie regionalnym i krajowym, ale także w kontekście celów rozwojowych całej Unii. Program stawia bowiem mocny akcent na strategie związane z ochroną środowiska i bezpieczeństwem energetycznym czyli na Europejski Zielony Ład, RePowerEU czy unijną Strategię Bioróżnorodności 2030. Program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027 podchodzi ambitnie do tworzenia estetycznych, zrównoważonych i integracyjnych miejsc, produktów i sposobów życia, przez co realizować będzie Nowy Europejski Bauhaus. Program będzie cegiełką w budowaniu Unii Równych Szans priorytetowo traktując działania wzmacniające równouprawnienie płci, i włączenie grup defaworyzowanych i dyskryminowanych. – mówi Lucie Žáčková.

Zapraszamy do sięgania po Fundusze Europejskie! Sami zobaczcie, że łatwiej po nie sięgać niż o nich mówić! Zachęcamy też do zapoznania się z prezentacjami naszych prelegentów, które dostępne są na stronie Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.

#funduszenazmiany

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content