[Aktualizacja] Jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

[Aktualizacja] Jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Z dniem 19 grudnia 2020 r. Dyrektorzy Powiatowych oraz Miejskich Urzędów Pracy ogłosili nabór wniosków o jednorazową dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

Wniosek o dotację złożysz do urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie elektronicznie za pomocą Profilu Zaufanego przez portal praca.gov.pl.

Jednorazowa dotacja przysługuje mikroprzedsiębiorcy albo małemu przedsiębiorcy, który:

  • na dzień 30 września 2020 roku prowadził działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z ; Sprawdź kod PKD w wyszukiwarce kodów na Biznes.gov.pl
  • uzyskał przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w październiku albo listopadzie 2020 roku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 roku
  • nie zawiesił działalności na okres obejmujący dzień 30 września 2020 roku.

Pamiętaj! Żeby otrzymać wsparcie, wskazany kod PKD musi być kodem twojej przeważającej działalności gospodarczej. Oceny oznaczenia przeważającej działalności według PKD dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 roku.

Przyznanie dotacji następuje na wniosek mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy. Dotacja może być udzielona do wysokości 5 000 zł i możesz ją otrzymać tylko raz.

Dotacja:

  • nie będzie podlegała zwrotowi pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji
  • będzie podlegała zwrotowi, w szczególności, jeżeli przedsiębiorca wydatkował ją niezgodnie z przeznaczeniem – starosta może przeprowadzić kontrolę wobec mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy, któremu udzielono dotacji, w okresie 3 lat liczonych od dnia udzielenia dotacji.

Dodatkowe informacje pod numerami telefonów:

MUP Olsztyn

89 537 28 35 lub 89 537 28 09.

PUP Olsztyn

519 687 148, 89/ 537- 28-09, 89/525-40-86 lub 89/ 537-31-03.

PUP Szczytno

Arkadiusz Przybyłowski – pośrednik pracy : 89 621 77 34

Barbara Zwalińska – pośrednik pracy : 89 621 77 21

Katarzyna Pogorzelska – specjalista ds. programów : 89 621 77 33

Beata Brzózka – specjalista ds. programów : 89 621 77 48

Informacja pochodzi ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content