Interreg Europa – bezpłatna oferta również dla przedsiębiorców

Interreg Europa – bezpłatna oferta również dla przedsiębiorców

Celem programu Interreg Europa jest unowocześnianie polityk i programów rozwoju regionalnego, szczególnie regionalnych i krajowych programów operacyjnych, a także programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Interreg Europa wspiera wymianę doświadczeń i pogłębianie wiedzy wśród instytucji, które współpracują nad wybraną dziedziną polityki.

Rezultatem, indywidualnym dla każdego z partnerów, może być np. opracowanie koncepcji nowego projektu do finansowania ze środków wybranego programu operacyjnego (RPO, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Polska Wschodnia itp.), wprowadzenie zmiany w systemie zarządzania programem w regionie (np. nowe metody oceny wniosków lub zmiany w systemie naboru projektów do RPO), wprowadzenie zmian o charakterze strategicznym (np. dodanie do strategii nowego celu, zmiany planu/strategii województwa, planów niskoemisyjnych gmin itp.).

Webinaria:

  • 2 marca – Creating opportunities through landfill rehabilitation – webinarium na temat korzyści z rekultywacji wysypisk dla regionów

Wysypiska stanowią zagrożenie dla środowiska, klimatu i zdrowia. Ich rekultywacja może doprowadzić do odzyskania terenu i zasobów, dla których można znaleźć nowe zastosowanie. Już zrealizowane w tym zakresie pomysły zaprezentują partnerzy z Polski, Holandii oraz Malty. Rejestracja i info.

  • 12 marca – Business support schemes for Social Enterprises – webinarium na temat systemów wsparcia przedsiębiorstw społecznych, w trakcie którego można będzie posłuchać o praktykach m.in. ze Szkocji, Hiszpanii i Szwecji. Rejestracja i info.

Nagranie z webinarium

Publikacje Interreg Europa

  • Zestawienie tematycznych publikacji, opracowanych przez ekspertów platformy learningowej Interreg Europa – podane linki są aktywne. Pobierz.

Doroczne Forum współpracy międzyregionalnej

Doroczne wydarzenie programu Europe, let’s cooperate! W tym roku odbędzie się ono 9 czerwca w Dubrowniku. Rejestracja zostanie otwarta w połowie marca.

Więcej informacji o programie Interreg Europa  na stronie Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

 

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content