Instrument kapitałowy w ramach RPO WiM wspiera rozwój technologii

Instrument kapitałowy w ramach RPO WiM wspiera rozwój technologii

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 utworzony został pilotażowy fundusz kapitałowy wspierający innowacyjne pomysły. Dzięki dofinansowaniu z RPO na Warmii i Mazurach powstają m.in nowoczesne i innowacyjne (również  w skali kraju) aplikacje mobilne.

  • Platforma modowa skanująca sylwetkę użytkownika i personalizująca ofertę, dzięki czemu ograniczona ma zostać liczba zwrotów w branży e-commerce
  • Aplikacja mobilna pełniąca funkcję opiekuna medycznego, której zadaniem będzie optymalizacja algorytmów rekomendujących działania prozdrowotne i budująca prozdrowotne nawyki użytkownika
  • Platforma do szczegółowej analizy upraw indoor np. w szklarniach, optymalizująca zbiory poprzez efektywne zarządzanie kosztami, jakością upraw i planowaniem inwestycyjnym.
  • Aplikacja sterującą siecią mobilnych ekocampingów, posiadających wbudowaną technologię Smart Home.
  • Aplikacja zarządzająca ryzkiem w ujęciu kompleksowym, dokonująca analizy przepływów finansowych, struktur walutowych bilansu i określająca ekspozycję firmy na ryzyko z uwzględnieniem istniejących w firmie transakcji zabezpieczających.
  • Platforma wspierająca procesy rekrutacyjno-edukacyjne profilująca i pozyskująca zarówno kandydatów jak i pracodawców, generująca profile stanowisk i ról w przedsiębiorstwie.

Więcej o wejściach kapitałowych w ramach RPO WiM 2014-2020 tutaj

(link: https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5965/wejscie-kapitalowe)

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content