Inkubator Innowacyjności 4.0 – rusza III runda naboru

Inkubator Innowacyjności 4.0 – rusza III runda naboru

Centrum Badań i Projektów / Centrum Innowacji i Transferu Technologii ogłasza wstępny nabór wniosków o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych w ramach trzeciej edycji Programu Inkubator Innowacyjności 4.0 – III runda naboru. Projekt realizowany jest przez Konsorcjum: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014−2020 (Działanie 4.4). Celem głównym projektu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych poprzez inicjowanie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, a otoczeniem biznesowym.

Wartość projektu przedwdrożeniowego wynosi max. 100 000zł.

Prosimy o zwrócenie uwagi, iż wynagrodzenie zespołu badawczego nie może przekroczyć 30 % całkowitej kwoty budżetu. W kwocie wynagrodzenia należy ująć Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne (DWR) tzw. 13tki. Termin realizacji projektu przedwdrożeniowego max. do dnia 15.04.2023r. Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dodatkowych środków twórcy projektów, które przejdą pozytywnie wstępną weryfikację, zostaną zaproszeni do złożenia kompletu dokumentów w ramach ogłoszonego konkursu w celu właściwiej oceny przez Komisję Inwestycyjną.

W związku z planowanym otrzymaniem dodatkowych środków w wysokości ok. 352 000,00 zł przewidywane jest dofinansowanie min. 4 projektów przedwdrożeniowych.

Wszelkie szczegóły, informacje i formularze dostępne są na stronie Centrum Badań i Projektów UWM (zdjęcie pochodzi ze strony).

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content