Informacje dla przedsiębiorców w związku z pandemią koronawirusa COVID-19

Informacje dla przedsiębiorców w związku z pandemią koronawirusa COVID-19

Zachęcamy do śledzenia informacji dotyczących zmian i regulacji w przepisach prawnych dla biznesu w związku z panującą pandemią koronawirusa COVID-19. Aktualne dane i zalecenia Rządu znajdą Państwo pod poniższymi linkami:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-przedsiebiorcow

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Zalecamy również na bieżąco śledzić ogłoszenia konkursów w ramach różnych programów wsparcia przedsiębiorców. Dla wielu konkursów przełożono terminy składania wniosków lub wydłużono proces oceny. Stało się tak np. dla konkursów w ramach Funduszy Norweskich, konkursów ogłaszanych przez PARP, NCBiR oraz innych.

Informacje na ten temat można znaleźć m.in. na stronach:

PARP

https://www.parp.gov.pl/component/parpnewscom/parpnewscom?program=7

RPO WiM na lata 2014-2020

https://rpo.warmia.mazury.pl/

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

https://www.ncbr.gov.pl/v

Portalu Funduszy Europejskich

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/#/domyslne=1

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content