Horyzont Europa – już niebawem dni informacyjne, skorzystaj z programu będącego następcą Horyzontu 2020

Horyzont Europa – już niebawem dni informacyjne, skorzystaj z programu będącego następcą Horyzontu 2020

Komisja Europejska zaplanowała w dniach od 28 czerwca do 9 lipca 2021 r. pierwszą edycję dni informacyjnych poświęconych Programowi Horyzont Europa – ramowemu programowi unijnemu na rzecz badań i innowacji (następcy Horyzontu 2020).

Wydarzenie, które potrwa 10 dni zapewni potencjalnym wnioskodawcom i innym zainteresowanym podmiotom wgląd w nowości, główne instrumenty finansowania i procesy programu „Horyzont Europa”.

Dni informacyjne podzielone są tematycznie:

  • 28 czerwca – Infrastruktura badawcza
  • 20 i 30 czerwca – Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna (klaster 4)
  • 30 czerwca – Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa (klaster 3)
  • 1 lipca – Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne (klaster 2)
  • 1 lipca – Działania Marii Skłodowskiej-Curie: co nowego w programie Horyzont Europa
  • 2 lipca – Zdrowie (klaster 1)
  • 5 i 6 lipca – Klimat, energia i mobilność (klaster 5)
  • 7 i 8 lipca – Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko (klaster 6)
  • 9 lipca – Europejska Przestrzeń Badawcza (ERA)

Na stronie Komisji Europejskiej poświęconej wydarzeniu dostępne są już programy niektórych sesji informacyjnych: https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/

Udział w wydarzeniu nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Uczestnicy będą mieli również możliwość zadawania pytań.

Informacja pochodzi ze strony Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji ERRIN, której województwo jest członkiem od września 2019 r.
Partnerem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach uczestnictwa w ERRIN jest m.in. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Uczelnia prowadzi stronę poświęconą Sieci, na której umieszczony został formularz ułatwiający poszukiwanie partnerów do projektów międzynarodowych: https://errin.uwm.edu.pl/

Informacje o programie Horyzont Europa oraz innych programach UE udziela:

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
ul. M. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel.: (0-89) 523-34-67
fax: (0-89) 524-04-94
e-mail: biurorpk@uwm.edu.pl
strona: http://www.uwm.edu.pl/rpk/

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content