Gospodarka Obiegu Zamkniętego w Polsce Wschodniej-nowy nabór!

Gospodarka Obiegu Zamkniętego w Polsce Wschodniej-nowy nabór!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła przyjmowanie wniosków w kolejnym naborze w priorytecie „Gospodarka o obiegu zamkniętym – etap I – opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji” programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) 2021-2027

goz polska wschodnia

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to dedykowane wsparcie rozwoju wschodnich województw Polski mające na celu wyrównywanie różnic rozwojowych z pozostałą częścią UE. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wsparcie Programu przeznaczone jest na poprawę konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w sześciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim oraz mazowieckim (bez Warszawy i otaczających ją powiatów).

Priorytety Programu to wsparcie przedsiębiorczości, rozwiązania na rzecz adaptacji miast do zmian klimatu, rozwój eko-mobilności miejskiej, ochrona bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci energetycznych, modernizacja infrastruktury kolejowej oraz dróg wojewódzkich, a także wsparcie zrównoważonej turystyki. Budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata
2021-2027 wynosi 2,5 mld EUR.

Wsparcie będzie dwuetapowe i będzie przeznaczone na opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji, a następnie jego wdrożenie. Trwający nabór obejmuje dofinansowanie projektów etapu pierwszego, czyli przeprowadzenia audytu przedsiębiorstwa i opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Oferta konkursu skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej w województwach: warmińsko-mazurskim, lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, lub mazowieckim z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi  82 781 zł, natomiast poziom dofinansowania  100% kosztów kwalifikowanych projektu. MŚP mogą aplikować do 19 grudnia br.

Więcej informacji na temat naboru  znajduje się na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-w-msp

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content