„Finansowanie rozwoju przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorców z Warmii i Mazur” – konferencja WMARR i BGK

„Finansowanie rozwoju przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorców z Warmii i Mazur” – konferencja WMARR i BGK

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz Bank Gospodarstwa Krajowego zapraszają przedsiębiorców z Warmii i Mazur do udziału w konferencji pt. „Finansowanie rozwoju przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorców z Warmii i Mazur”.

Spotkanie odbędzie się 13 lutego 2020 r. w godzinach 10.00 – 14.00 w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91A.

Podczas konferencji eksperci Banku Gospodarstwa Krajowego przedstawią możliwości i warunki otrzymania kredytu na innowacje technologiczne oraz gwarancji spłaty kredytu Biznesmax dla MŚP.

Dodatkowo podczas konferencji poruszane będą zagadnienia dotyczące:

  • niskooprocentowanych pożyczek udzielanych przez Regionalny Fundusz Pożyczkowy przy WMARR S.A,
  • nawiązywania współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw i możliwości badania poziomu innowacyjności firm za pomocą narzędzi IMProve i Innovation Health Chceck,
  • dotacji dla przedsiębiorców dostępnych w 2020 roku ze środków RPO WiM.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do 10 lutego 2020 r. do godz. 12.00 na adres: e.michalczyk@wmarr.olsztyn.pl

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie WMARR S.A.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content