Elbląskie Dni Przedsiębiorczości już 16-18 listopada!

Elbląskie Dni Przedsiębiorczości już 16-18 listopada!

Elbląski Park Technologiczny oraz Urząd Miasta w Elblągu zapraszają przedsiębiorców oraz mieszkańców Elbląga do udziału w bezpłatnej konferencji on-line „Elbląskie Dni Przedsiębiorczości”, które odbędą się 16-18.11.2020 r. na platformie Microsoft Teams.

Listopad to miesiąc dedykowany przedsiębiorcom. Dlatego, też konferencja „Elbląskie Dni Przedsiębiorczości” pomimo wprowadzonych ograniczeń w bezpośrednim kontakcie i komunikacji wywołanych pandemią COVID-19 musi się odbyć, choć w nieco zmienionej formule.

Aby zostać uczestnikiem konferencji wystarczy kliknąć w link w przeglądarce internetowej bez potrzeby instalowania oprogramowanie (np. Microsoft Edge lub Chrome).

PROGRAM „Elbląskich Dni Przedsiębiorczości:

16.11.2020 r. – DOBIERZ KOMUNIKACJĘ, ZADBAJ O BIZNES – LINK 

8:50-9:00 Rejestracja na spotkanie on-line

9:00-9:30 Przywitanie uczestników przez Prezydenta Miasta Elbląg oraz Dyrektora Elbląskiego Parku Technologicznego.

09:30-10:15 Pani Magdalena Skorupka-Kaczmarek

Pani Magdalena odpowiada za obszar komunikacji z otoczeniem biznesowym i medialnym w firmie NDI Sp. z o.o. (wykonawca wielu dużych inwestycji np. tunelu pod Wisłą w Gdańsku, ECS w Gdańsku, przekopu Mierzei Wiślanej). W swoim doświadczeniu zawodowym ma także wieloletnią współpracę z Urzędem Miasta w Gdańsku.

– komunikacja w kryzysie

– komunikacja w budowaniu wizerunku i relacjach z mediami

10:20-11:20 Pani Ewelina Strawa – Jak zaangażować jednostkę, zespół i siebie do działania w czasie kryzysu?

Pani Ewelina jest certyfikowanym trenerem Structogramu® oraz absolwentką studiów MBA. Posiada kompetencje coucha biznesowego. Przez wiele lat pracowała w dużej korporacji finansowej i zarządzała zespołami pracowników.

– obecna sytuacja na rynku

– zachowania pracowników i pracodawców

– osobowość a zachowania w czasie kryzysu

– rola lidera w obecnej sytuacji

– jak wiedza o mózgu wspiera nasze biznesy – poznaj Structogram

11:30-12:00 Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

– zadania zrealizowane przez PUP w Elblągu w 2020 r. w ramach ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

– zadania planowane do realizacji przez PUP w Elblągu do końca 2020 r. oraz w 2021 r. w ramach ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

– działania zrealizowane przez PUP w Elblągu w 2020 r. w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych

– działania zaplanowane przez PUP w Elblągu do realizacji na 2021 r. w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych

12:15-13:15 Urząd Skarbowy w Elblągu

– VAT i nowy JPK_VAT z deklaracją

– faktura uproszczona

– odliczania, darowizny, straty w czasie pandemii COVID-19

– objęcie CIT-em spółek komandytowych i jawnych

13:20-13:40 Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

Instrument „Pożyczka Płynnościowa Warmia i Mazury” realizowany w ramach Poddziałania 1.5.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z przeznaczeniem na wsparcie Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw dotkniętych bezpośrednio skutkami wybuchu pandemii COVID-19 w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

13:45-14:15 Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Inkubator Przedsiębiorczości Starter WiM

14:20-14:50 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecznym i Instytucjonalnym, w skład którego wchodzi Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Akademickie Biuro Karier oraz Centrum Transferu Technologii.

17.11.2020 r. – ZADBAJ O LUDZI, OPOWIEDZ SWOJĄ HISTORIĘ – LINK

9:00-10:00 Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Elblągu

Wnioski – Tarcza Antykryzysowa:

– zasady oraz uprawnienia do skorzystania ze świadczenia postojowego oraz dodatkowego świadczenia postojowego

– zasady oraz uprawnienia ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek

Formy pomocy udzielonej przez ZUS:

– rozkładanie należności z tytułu składek na raty

– odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek

– umorzenie należności

– ulgi w ramach postępowania egzekucyjnego

Ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu rozpoczęcia działalności gospodarczej:

– ulga na start

– działalność nieewidecjonowana

– składki preferencyjne

– mały ZUS

Prawo do świadczeń oraz zasady ich wypłaty:

– zmiany w przeliczeniu podstawy wymiaru świadczeń w związku ze zmianą wymiaru czasu pracy

– pozyskiwanie danych o osobach przebywających na kwarantannie i izolacji

E-Usługi w ZUS:

– portal PUE ZUS – wysyłanie wniosków, wniosek ogólny, bon turystyczny

– pełnomocnictwo PEL

– rezerwacja wizyt

– e-wizyty

Dodatkowe informacje:

– doradcy udzielający pomocy – płatnika składek, emerytalny, eZLA, ds. ulg i umorzeń oraz płatnika strategicznego

– sprawy załatwiane „od ręki”, bez wniosku

– prosty kontakt z ZUS – infolinia COT, strona internetowa ZUS

10:10-10:40 Firma Frog Sp. z o.o. – Grzegorz Gniwkiewicz

wywiad – rozmowa

10:45-11:15 Firma Ekes Corp Sp. z o.o. – Maksymilian Ekes

wywiad – rozmowa

11:20-11:50 Firma Spes sp. z o.o. – Artur Zolich

wywiad – rozmowa

11:55-12:25 Pogotowie Statystyczne – Paweł Iwankowski

wywiad – rozmowa

18.11.2020 r. – ZADBAJ O UMYSŁ, CZYLI JAK OSWOIĆ STRACH

09:00-10:00 dr Ryszard Makarowski – prof. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-EkonomicznejLINK

Wykład – Stres i radzenie sobie w okresie pandemii.

Tematyka będzie dotyczyła zdefiniowania, czym jest stres w okresie pandemii oraz radzenie sobie ze stresem, lękiem, niepokojem, niepewnością itp. Wykład będzie ilustrowany praktycznymi przykładami.

10:05 – 12:05 dr Elżbieta Szutowicz-Rozwadowska – LINK

Warsztaty dla pierwszych 20 osób. „Stres nasz niecodzienny (COVID 19)”

– ograniczenie niepotrzebnego stresu, jako klucz do psychicznego przetrwania

– zrozumie siebie i innych: różnice indywidualne w przeżywaniu emocji związanych z sytuacją izolacji społecznej

– poznać siebie, czyli jak nasza osobowość może sprzyjać uruchamianiu reakcji konstruktywnych, bądź zbyt emocjonalnych

– trudna do zniesienia izolacja oraz przedłużająca się niepewność, jako przyczyny powstawania reakcji lękowych – praktyczne wskazówki do radzenia sobie

– osobiste relacje jako kluczowy czynnik dla zachowania zdrowej perspektywy w sytuacji stresowej

– budowa zasobów własnych – osobowość immunologicznie silna

12:10-13:10 dr Ryszard Makarowski – LINK

Warsztaty- Stres i radzenie sobie w okresie pandemii

HARMONOGRAM

Informacja pochodzi ze strony internetowej Elbląskiego Parku Technologicznego

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content