Dotacje na promocyjne działania Warmii i Mazur

Dotacje na promocyjne działania Warmii i Mazur

200 tys. zł przeznaczył samorząd województwa warmińsko-mazurskiego na dofinansowanie przedsięwzięć promocyjnych w ramach konkursu „OKO Promocji 2022”.

 

Adresatami konkursu są organizacje pozarządowe z województwa warmińsko-mazurskiego oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku.

Ideą przedsięwzięcia jest angażowanie organizacji pozarządowych z regionu do podejmowania inicjatyw oraz przedsięwzięć na rzecz promocji województwa warmińsko-mazurskiego.  W szczególności na organizacji bądź współorganizacji: wydarzeń promujących województwo – adresowanych do społeczności lokalnych; wydarzeń promujących województwo – o zasięgu obejmującym województwo warmińsko-mazurskie; wydarzeń promujących województwo warmińsko-mazurskie – o zasięgu ogólnopolskim oraz wydarzeń promujących województwo warmińsko-mazurskie – o zasięgu międzynarodowym.

Kwota dotacji jaką można uzyskać na realizację zadania wynosi od 3 do 10 tys. zł.

Nabór wniosków odbywa się poprzez platformę witkac.pl (REJESTRACJA) i potrwa do 31 marca 2022 roku.

Zwycięzców konkursu poznamy w terminie do 31 maja 2022 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI:
e-mail: biuro.promocji@warmia.mazury.pl
tel.: 89 51-25-170, 89 51-25-175, 89 51-25-190 lub 89 51-25-191.

DO POBRANIA:

– Ogłoszenie i regulamin konkursu OKO Promocji 2022

Wzór formularza oferty

– Wzór potwierdzenia złożenia oferty

– Wzór karty oceny formularza

– Wzór karty oceny merytorycznej

– Wzór umowy

– Wzór sprawozdania

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content