Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy – nowy nabór

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy – nowy nabór

Z dniem 1 lutego 2021 r. Dyrektorzy Powiatowych oraz Miejskich Urzędów Pracy ogłosili nowy nabór wniosków o jednorazową dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

Wniosek o dotację złożysz do urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie elektronicznie za pomocą Profilu Zaufanego przez portal praca.gov.pl.

Nabór wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji do wysokości 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro- i małych przedsiębiorców określonych branż na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152) oraz art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) będzie trwał do 31.03.2021 r.

Jednorazowa dotacja przysługuje mikroprzedsiębiorcy albo małemu przedsiębiorcy, który:

  • na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z i
  • których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Pamiętaj! Żeby otrzymać wsparcie, wskazany kod PKD musi być kodem twojej przeważającej działalności gospodarczej. Oceny oznaczenia przeważającej działalności według PKD dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON.

Przyznanie dotacji następuje na wniosek mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy. Dotacja może być udzielona do wysokości 5 000 zł i możesz ją otrzymać tylko raz.

Dotacja:

  • nie będzie podlegała zwrotowi pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji
  • będzie podlegała zwrotowi, w szczególności, jeżeli przedsiębiorca wydatkował ją niezgodnie z przeznaczeniem – starosta może przeprowadzić kontrolę wobec mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy, któremu udzielono dotacji, w okresie 3 lat liczonych od dnia udzielenia dotacji.

Dodatkowe informacje na stronie oraz  pod numerami telefonów:

MUP Olsztyn

89 537 28 35 lub 89 537 28 09.

PUP Olsztyn

519 687 148, 89/ 537- 28-09, 89/525-40-86 lub 89/ 537-31-03.

PUP Szczytno

Arkadiusz Przybyłowski – pośrednik pracy : 89 621 77 34

Barbara Zwalińska – pośrednik pracy : 89 621 77 21

Katarzyna Pogorzelska – specjalista ds. programów : 89 621 77 33

Beata Brzózka – specjalista ds. programów : 89 621 77 48

Informacja pochodzi ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Olsztynie

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content