Doradztwo biznesowe dla firm – artykuł PFR

Doradztwo biznesowe dla firm – artykuł PFR

Współczesne realia biznesowe wymagają od przedsiębiorców szybkiego reagowania na zmiany i sprawnego wdrażania nowych rozwiązań. Aby podejmować dobre decyzje pod presją czasu, potrzeba nie tylko ogromnej wiedzy i mocnych nerwów, lecz także wieloletniego doświadczenia. I tu z pomocą przychodzą doradcy biznesowi. Na czym polega doradztwo biznesowe? Na co zwrócić uwagę przy wyborze usług doradczych?

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju podsumowała informacje nt. Doradztwa biznesowego dla firm – na czym polega i gdzie go szukać?

Z tego artykułu dowiesz się:

 • na czym polega doradztwo biznesowe;
 • w jakich sytuacjach warto skorzystać z profesjonalnych usług doradczych;
 • jak wygląda proces doradczy;
 • czym się kierować podczas wyboru firmy doradczej.

Na czym polega doradztwo biznesowe?

Doradztwo biznesowe to specjalistyczne porady mające na celu wdrożenie rozwiązań, które przyniosą firmie ekonomiczne korzyści. W praktyce obejmuje ono wiele usług o bardzo szerokim zakresie, od marketingu przez HR aż po transakcje kapitałowe lub implementację nowych rozwiązań technologicznych. Dlatego też jest dość trudne do jednoznacznego zdefiniowania. Wymaga dużego doświadczenia, eksperckiej wiedzy i zaangażowania obu stron – klienta i firmy świadczącej usługi doradcze.

Doradztwo biznesowe jest sektorem, który rozwija się bardzo dynamicznie. Nowe technologie, duża konkurencyjność i nieustannie zmieniający się rynek wymuszają na przedsiębiorcach szybkie reagowanie i sprawne podejmowanie ważnych decyzji strategicznych. Wieloletnie doświadczenie firm doradczych stanowi w takiej sytuacji nieocenioną pomoc dla małych i średnich firm, które chcą rozwijać się w tych niepewnych warunkach.

Jakie usługi obejmuje doradztwo biznesowe?

Usługi doradcze mogą przyjmować różną postać, a ich zakres jest praktycznie nieograniczony. Obejmują wszelkie aspekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy z sektora MŚP najczęściej korzystają z usług dotyczących:

 • doradztwa finansowego (np. doradztwo podatkowe, porady prawne);
 • doradztwa operacyjnego (np. opracowywanie strategii marketingowych, zarządzanie procesami, outsourcing);
 • doradztwa informatycznego (np. bezpieczeństwo danych, wdrażanie nowych systemów);
 • doradztwa strategicznego (np. tworzenie modeli biznesowych).

Co można zyskać, korzystając z usług doradztwa biznesowego?

Lista korzyści jest otwarta i w dużej mierze zależy od problemów, z jakimi mierzy się dana firma. Doradztwo biznesowe docelowo powinno pomóc nam usprawnić dowolny proces w przedsiębiorstwie. Wśród korzyści wymienia się m.in.:

 • zwiększenie zysku operacyjnego przy jednoczesnej minimalizacji kosztów;
 • poprawienie jakości środowiska pracy i co za tym idzie – obniżenie rotacji pracowników;
 • ograniczenie występowania sytuacji kryzysowych;
 • odciążenie kadry zarządzającej od zadań operacyjnych na rzecz strategicznych;
 • zwiększenie poziomu satysfakcji klientów;
 • poprawa wyników sprzedaży;
 • ułatwienie wprowadzenia zmian organizacyjnych;
 • zwiększenie konkurencyjności firmy;
 • optymalizacja dowolnych procesów w przedsiębiorstwie.

Kiedy warto skorzystać z usług doradztwa biznesowego?

Z usług doradczych można skorzystać w zasadzie w dowolnej sytuacji, która w ocenie przedsiębiorcy generuje problemy lub stanowi pewnego rodzaju wyzwanie dla firmy. Doradztwo biznesowe może być szczególnie przydatne:

 • podczas otwierania nowej firmy;
 • gdy w istniejącym przedsiębiorstwie pojawiają się problemy dowolnej natury;
 • podczas reorganizacji wewnętrznych procesów;
 • przed istotną strategicznie decyzją (np. dużą inwestycją lub podpisaniem ważnej umowy);
 • przed zmianą struktury właścicielskiej przedsiębiorstwa;
 • przy realizacji nietypowych projektów;
 • przy wyborze optymalnej formy księgowości;
 • podczas pozyskiwania zewnętrznych funduszy;
 • przy problemach z zarządzaniem ryzykiem.

Doradztwo biznesowe krok po kroku

Usługi doradcze z założenia zakładają indywidualne podejście do każdego klienta. Proces będzie się więc różnił w zależności od danej firmy, jej specyficznych problemów, wyzwań, przed którymi stoi, otoczenia rynkowego itd. W niektórych przypadkach wystarczy krótka konsultacja z właścicielem firmy. Przy większych projektach może to być nawet kilkumiesięczne zarządzanie zmianami przed firmę zewnętrzną. Cel doradztwa biznesowego zawsze jednak będzie ten sam: poznanie i zrozumienie problemów w przedsiębiorstwie oraz wdrożenie trwałych i efektywnych rozwiązań. Aby to osiągnąć, należy skoncentrować się na 3 głównych obszarach:

 • identyfikacji problemów (obecnych i przyszłych);
 • wyznaczeniu celów (realnych i mierzalnych);
 • znalezieniu rezerw (niewykorzystanych możliwości wprowadzenia zmian).

Podczas konsultacji biznesowych doradca powinien w pierwszej kolejność skupić się na identyfikacji problemów, z jakimi mierzy się firma. Dokładna analiza pozwoli na rzeczową ocenę obecnej sytuacji i ustalenie, które obszary działalności przedsiębiorstwa wymagają interwencji. Pomoże też odkryć, jakich zasobów firma w pełni nie wykorzystuje, oraz określić przestrzeń, w której obrębie da się stosunkowo łatwo wprowadzić korzystne zmiany. Na tej podstawie można już wyznaczyć realne cele, zarówno krótko-, jak i długoterminowe. Następnym krokiem jest wypracowanie i wdrożenie konkretnych rozwiązań. Ostatnim etapem usług doradczych powinien być monitoring efektów wprowadzonych zmian i raport przedstawiający uzyskane wyniki.

Jak wybrać profesjonalne doradztwo biznesowe?

Do Wielkiej Czwórki, czyli czterech najbardziej znanych firm świadczących usługi doradcze i audytorskie, należą:

Warto je znać, mimo że oferta Wielkiej Czwórki jest skierowana przede wszystkim do dużych spółek. Przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy decydują się skorzystać z usług doradztwa biznesowego, zwykle muszą wybierać spośród mniejszych podmiotów. Znalezienie skutecznej firmy doradczej nie jest jednak łatwym zadaniem. Co powinno wyróżniać profesjonalne doradztwo biznesowe?

Jasno zdefiniowane cele usługi doradczej

Cele powinny wynikać bezpośrednio z potrzeb klienta, być możliwe do zrealizowania, mierzalne i określone w czasie. Odbiorca musi wiedzieć, czego się spodziewać i jakie warunki muszą zostać spełnione, aby to osiągnąć. Ważne jest również dokładne określenie wskaźników, za których pomocą będą mierzone efekty. Tylko w ten sposób można sprawdzić, czy podjęte działania były skuteczne.

Wysoki poziom wiedzy eksperckiej firmy doradczej

Przygotowanie firmy doradczej jest bezpośrednio powiązane z jej wcześniejszym doświadczeniem. Najłatwiej można to zweryfikować, sprawdzając referencje poprzednich klientów. Do pewnego stopnia profesjonalizm da się też ocenić na podstawie strony internetowej usługodawcy. Jeśli jest tam dokładnie opisany zakres i program świadczonych usług doradczych wraz ze wskaźnikami używanymi do mierzenia postępów, zwiększa się prawdopodobieństwo, że firma ma odpowiednie kwalifikacje.

Odpowiednie przygotowanie doradców biznesowych

Przed wyborem firmy doradczej warto sprawdzić opinie o zatrudnionych w niej konsultantach. Skuteczny doradca biznesowy powinien mieć nie tylko stosowne doświadczenie zawodowe, lecz także odpowiednie kompetencje miękkie. Musi też przestrzegać etyki zawodowej. Dobrze, jeśli dodatkowo może się pochwalić certyfikatami poświadczającymi uprawnienia do świadczenia usług doradczych w danej dziedzinie, nawet jeśli nie są one prawnie wymagane.

Na rynku działa mnóstwo przeróżnych firm doradczych i niezależnych konsultantów, jednak brak jednoznacznych standardów nie wpływa pozytywnie na jakość świadczonych usług. Dlatego przed nawiązaniem współpracy z firmą doradczą warto poświęcić chwilę na dokładne sprawdzenie, czy mamy do czynienia z profesjonalistami.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content