Circular economy – webinarium i spotkania b2b on-line z firmami norweskimi

Circular economy – webinarium i spotkania b2b on-line z firmami norweskimi

Potrzebujesz technologii lub partnera do realizacji projektu z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym? Nawiąż współpracę z norweską firmą poprzez udział w spotkaniach b2b on-line i webinarium, które odbędą się 3 września 2020 roku.

Dla kogo przeznaczone są spotkania?

Dla firm planujących i realizujących projekty technologiczne z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, w szczególności w następujących obszarach:

  • Zmniejszenie nakładów materiałowych i surowcowych;
  • Utrzymanie wartości produktów, materiałów i zasobów przez jak najdłuższy czas;
  • Minimalizacja wytwarzania odpadów;
  • Zastępowanie zasobów nieodnawialnych biomasą;
  • Ochrona oceanów i ziemi przed odpadami i śmieciami poprzez rekultywację istniejących koncentratów, ograniczenie nowych zanieczyszczeń i rozwój biodegradowalnych bioplastików.

Uwaga! Wydarzenie nie jest przeznaczone dla firm poszukujących dystrybutora lub inwestora na rynku norweskim.

Do udziału zapraszamy przede wszystkim firmy, które złożyły wniosek o dofinansowanie w programie „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 20014-2021 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Koszty:

Udział w giełdzie kooperacyjnej i webinarium jest bezpłatny.

Jak to działa?

  • W formularzu rejestracyjnym on-line uczestnicy charakteryzują krótko, w języku angielskim, swoją firmę jak i projekt, który zamierzają zrealizować, oraz rolę poszukiwanego partnera norweskiego (to informacja bardzo ważna dla firm, z którymi będziecie chcieli się umówić). Treść zgłoszenia podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez organizatorów. Po akceptacji zgłoszenia będzie ono pełnić rolę wizytówki firmy widocznej dla innych uczestników;
  • Profile firm przyjętych do udziału w wydarzeniu widnieją w katalogu na stronie internetowej giełdy kooperacyjnej;
  • Z katalogu zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm zagranicznych, z którymi chcieliby spotkać się podczas giełdy, i wysyłają im poprzez system on-line zaproszenie do spotkania;
  • Jeśli wybrany uczestnik przyjmie zaproszenie, system wskazuje dzień i godzinę spotkania;
  • 3 września br. pod przekazanym przez organizatorów linkiem, odbędą się serie umówionych spotkań indywidualnych, po 20 minut każde.

Oficjalnym językiem spotkań będzie język angielski.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w giełdzie kooperacyjnej PARP prosi o zarejestrowanie się w systemie na stronie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Termin rejestracji: 28 sierpnia br.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru uczestników, których profile najlepiej odpowiadają oczekiwaniom strony norweskiej.

Na oficjalnej stronie dostępny jest program wydarzenia.

Dodatkowych informacji udziela Artur Janusz, e-mail: artur_janusz@parp.gov.pl, telefon: 22 432 88 08.

Organizatorami wydarzenia są Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Innovation Norway.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content