Checklista dla beneficjentów organizujących wydarzenia informacyjno-promocyjne dotyczące Funduszy Europejskich

Checklista dla beneficjentów organizujących wydarzenia informacyjno-promocyjne dotyczące Funduszy Europejskich

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiło zalecenia związane z prawidłowym eksponowaniem źródeł finansowania projektów unijnych oraz właściwego prowadzenia działań promujących Fundusze Europejskie.

Jest to lista kontrolna dla beneficjentów organizujących wydarzenia informacyjno-promocyjne. Aby zapewnić przestrzeganie zasad spójnego przekazu oraz eksponowania symboli Unii Europejskiej proponowana lista zawiera zalecenia odpowiedniego oznaczania, komunikowania, promocji wydarzeń i działań poświęconych Funduszom Europejskim oraz poprawnej współpracy z przedstawicielami Komisji Europejskiej.

Warto zapoznać się z obowiązującymi wytycznymi, pełna lista znajduje się na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content