Jak uzyskać dofinansowanie na własny biznes w czasie koronawirusa?

Jak uzyskać dofinansowanie na własny biznes w czasie koronawirusa?

Pandemia ma wpływ na wszystkie sektory gospodarki, w tym również na rynek start-upów. Mimo że fundusze publiczne nie planują wstrzymywać naborów do konkursów krajowych, może być trudniej zdobyć środki z Venture Capital.

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju podsumowała informacje nt. Jak uzyskać dofinansowanie na własny biznes w czasie koronawirusa i gdzie szukać środków na rozwój innowacyjnych pomysłów?

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jak uzyskać dofinansowanie z funduszy publicznych;
  • gdzie szukać informacji na temat funduszy VC, które działają w trakcie pandemii;
  • jakie są alternatywne sposoby finansowania innowacyjnych projektów.

Fundusze VC

Początek COVID-19 zahamował rynek venture capital w Polsce i sprawił, że wiele start-upów musiało szybko szukać innej formy finansowania swoich biznesów. Choć gwałtowne zmiany na rynku sprawiły, że wielu inwestorów postanowiło poczekać z transakcjami, znaleźli się i tacy, którzy przyjęli wręcz odwrotną postawę. PFR Ventures jest funduszem funduszy, którego celem jest wsparcie finansowe innowacyjnych przedsiębiorstw z Polski. Wiele funduszy współpracujących z tą instytucją to aktywni inwestorzy, którzy obecnie aktywnie szukają nowych spółek. Są to m.in. EEC Magenta, bValue, SMOK Ventures, KnowledgeHub, Kogito Ventures, CofounderZone, Tar Heel Capital Pathfinder VC, czy RST Ventures For Earth. Sprawdź ich listę i uzyskaj dofinansowanie w dobie koronawirusa.

Aplikacje Jutra PFR szansą na walkę z kryzysem

Polski Fundusz Rozwoju w odpowiedzi na kryzys wywołany wirusem COVID-19 uruchomił specjalny konkurs Aplikacje Jutra PFR. Jego celem jest wsparcie rozwoju technologii w czasie pandemii. Aby wziąć udział w konkursie, należy przedstawić projekt innowacyjnej aplikacji, która przyczyni się do zwalczania skutków koronawirusa i będzie mogła być wykorzystana w nowej postpandemicznej rzeczywistości. Przedsiębiorcy mogą zgłaszać projekty w trzech kategoriach:

  • Zdrowie;
  • Praca i przedsiębiorczość;
  • Społeczeństwo.

Zwycięzca każdej kategorii może otrzymać 250 tys. zł dofinansowania na opracowanie prototypu aplikacji. Przewidziane jest również dodatkowe 100 tys. zł dofinansowania dla trzech wyróżnionych projektów. Zgłoszenia są przyjmowane do 15 lipca br.

Fundusze Europejskie

Przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą liczyć na dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Aktualnie prowadzony jest nabór do 45 różnych programów i konkursów dla innowacyjnych firm B+R.

Dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

NCBR ogłosiło nabór do konkursu Szybka ścieżka – Koronawirusy, którego całkowity budżet wynosi 200 mln zł. Dofinansowanie mogą uzyskać przedsiębiorcy, którzy zajmują się projektami B+R związanymi z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusów (zwłaszcza COVID-19). Efektem prac powinno być innowacyjne rozwiązanie w obszarze diagnostyki, terapii lub prewencji, możliwe do wdrożenia w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Aktualnie można składać wnioski do drugiej tury konkursu, która potrwa do 24 lipca. Ostatnia, trzecia tura będzie odbywać się w terminie od 25 lipca do 31 grudnia br.

Dofinansowanie z programów PARP

Dotacje na Kapitał Obrotowy dla średnich firm

Do 31 lipca można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia i Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Uzyskane w ten sposób środki będzie można przeznaczyć na pokrycie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, takich jak najem powierzchni, zakup towarów. Dofinansowanie przysługuje średnim firmom, które znalazły się w trudnej sytuacji ze względu na pandemię koronawirusa (spadek obrotów o minimum 30%).

Bony na innowacje dla MŚP

Bony na innowacje to dwuetapowy konkurs uruchomiony przez PARP. Na pierwszym etapie przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą otrzymać nawet 340 tys. zł na zakup usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo-naukowe. Warunkiem jest posiadanie wkładu własnego w wysokości minimum 15% całkowitego kosztu projektu. Wnioski można składać do 30 września br. Drugi etap konkursu Bony na innowacje pozwala uzyskać dofinansowanie na realizację pomysłu na innowację technologiczną opracowaną na pierwszym etapie. Nabór do konkursu potrwa do 30 grudnia br. Maksymalne dofinansowanie wynosi 560 tys. zł przy 30% wkładzie własnym.

Kredyt na innowacje technologiczne BGK

Kolejnym rodzajem wsparcia dla firm, które z powodu koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji, jest kredyt na innowacje technologiczne. Uzyskane w ten sposób środki można przeznaczyć m.in. na zakup lub wdrożenie nowej technologii, w tym również własnej.

W odpowiedzi na sytuację związaną z pandemią COVID-19 Bank Gospodarstwa Krajowego wprowadził kilka istotnych zmian:

  • zniesiony został maksymalny limit premii technologicznej;
  • wprowadzono możliwość wdrożenia innowacji na skalę przedsiębiorstwa;
  • zlikwidowano obowiązek posiadania wkładu własnego;
  • rozszerzono katalog wydatków kwalifikowanych.

Łączna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach kredytu wynosi 350 mln zł. Wnioski można było składać do 30 czerwca br.

Program Inteligentny rozwój

W czerwcu został uruchomiony nabór do konkursu Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19. Dofinansowanie można przeznaczyć na działalność badawczo-rozwojową oraz infrastrukturę do testowania rozwiązań i wytwarzania produktów wspierających walkę z koronawirusem, takich jak szczepionki, sprzęt medyczny, narzędzia do przetwarzania danych dotyczących przebiegu pandemii itp. Całkowity budżet wynosi 100 mln zł. Wnioski można składać do 31 lipca br.

Akceleratory biznesu w czasach pandemii COVID-19

Akceleratory biznesu mogą być alternatywnym sposobem na uzyskanie dofinansowania w czasach koronawirusa. Zwłaszcza w przypadku start-upów, które znajdują się we wczesnej fazie rozwoju. Zapewnia to nie tylko wsparcie finansowe, lecz także mentoring. Gdzie szukać wsparcia?

Huge Thing SpeedUp grant – nawet 50 tys. zł dofinansowania dla start-upów rozwijających innowacyjne technologie na działania Proof of Principle.

Akceleratory Scale Up – dofinansowanie 200 tys. zł i usługi eksperckie o wartości 50 tys. zł dla start-upów oferujących produkty i usługi z różncych obszarów. Aktualnie nabór prowadzi Startup Spark 2.0 oraz KPT Scale Up.

Konkursy dla start-upów

100 Wolves Pitching Contest – konkurs dla start-upów z możliwością uzyskania dofinansowania w wysokości 50 tys. euro. Odbywa się co miesiąc.
WMF Startup Competition – konkurs dla innowacyjnych projektów organizowany we Włoszech. Nabór trwa do 8 października br.
CEE Startup Challenge – konkurs zorganizowany online dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Nabór potrwa do 5 lipca br.
Start-up Challenge – konkurs, którego finaliści wystąpią na European Tech and Start-up Days. Aplikacje można wysyłać do 6 lipca br.

Finansowanie społecznościowe

Ciekawym sposobem na uzyskanie dofinansowania w czasach pandemii jest finansowanie społecznościowe, czyli tzw. crowdfunding. Polega on na finansowaniu projektów przez dużą liczbę drobnych inwestorów w zamian np. za udział w zyskach. Popularne platformy crowdfundigowe to m.in.:

Informacja pochodzi ze strony internetowej Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content