STARTED Project

Treśc wpisu

STARTED Project jest inicjatywą Erasmus + Knowledge Alliance w ramach kluczowego działania „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk”. Ma on na celu wzmocnienie i ustrukturyzowanie europejskiej sieci promowania przedsiębiorczości i innowacji w dziedzinie badań i rozwoju, przy jednoczesnym usprawnieniu przepływu wiedzy i korzystnej współpracy między uczelniami wyższymi a przedsiębiorstwami. W ramach tej misji stworzono odpowiednie zasoby, aby pomóc projektom badawczym rozwiązać trudne problemy zarówno z punktu widzenia rynku, jak i użytkowników końcowych.

 

Więcej informacji na temat STARTED Project: www.startedproject.eu

Na skróty

Mapa strony

Skip to content