Żywność wysokiej jakości

Żywność wysokiej jakości (ang. high quality food) – jest to specjalizacja bazująca na tradycyjnej już silnej pozycji rolnictwa w regionie (jeden z najwyższych wskaźników produktywności w Polsce). Wokół produkcji żywności region rozwinął bardzo silną specjalizację naukową, w której osiąga obecnie znaczące sukcesy międzynarodowe, która jest jednocześnie zapleczem badawczo-naukowym dla pojedynczych firm i klastrów. Specjalizacja ta opiera się na przemyśle rolno-spożywczym i dynamicznym rozwoju rolnictwa lokalnego i tradycyjnym przetwórstwie żywności opartej o regionalne surowce i krótkie łańcuchy sprzedaży oraz produkcji żywności o projektowanych funkcjach. Odpowiada ona na potrzeby konsumentów związane z promowanym zdrowym stylem życia.

Przykładowe elementy specjalizacji:

  Chów i hodowla ryb oraz zwierząt

  • hodowla ryb i innych organizmów wodnych
  • hodowla bydła, drobiu
  • pszczelarstwo

  Produkcja żywności nieprzetworzonej

  • uprawa warzyw i owoców
  • produkty zwierzęcopochodne (mleko, jaja, itp.)
  • uprawa zbóż, produkcja nasion i traw

  Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów porolniczych

  • utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego
  • odzyskiwanie energii ciepła z odpadów rolniczych (biogazownie)

  Produkcja i usługi na rzecz hodowli zwierząt

  • produkcja paszy i karmy dla zwierząt

  Przetwórstwo spożywcze

  • przetwarzanie i konserwowanie ryb, mięsa oraz produkcja wyrobów z mięs
  • produkcja wyrobów mleczarskich
  • przetwórstwo owoców i warzyw, produkcja soków, wód mineralnych i innych napojów
  • produkcja wyrobów piekarskich
  • produkcja wyrobów cukierniczych
  • produkcja napojów alkoholowych i piwa

  Produkcja maszyn dla rolnictwa

  • produkcja asortymentu dla hodowli ryb (np. do natleniania stawów rybnych)
  • produkcja maszyn rolniczych
  • produkcja i sprzedaż maszyn i linii produkcyjnych do przetwórstwa rolno-spożywczego

  Nauka i IOB

  • instytuty, wydziały, laboratoria na uczelniach i JBR-ach
  • agencje organizacji, stowarzyszeń, klastrów
  • grupy producentów rolnych
  • edukacja zawodowa

Na skróty

Mapa strony

Skip to content