Zdrowe życie

Zdrowe życie (ang. healthy life)wyłonienie nowej inteligentnej specjalizacji bazowało wokół wyjątkowego potencjału nieskażonego środowiska Warmii i Mazur i działających w regionie unikalnych podmiotów gospodarczych rozwijających się w sektorze związanym z usługami medycznymi i okołomedycznymi.

Program rozwoju sektora Zdrowe życie

Przykładowe elementy specjalizacji:

  Producenci i dystrybutorzy sprzętu oraz produktów medycznych

  • producenci i dystrybutorzy sprzętu medycznego i prozdrowotnego
  • producenci i dystrybutorzy  farmaceutyków i suplementów
  • pszczelarstwo

  Dostawcy usług medycznych i okołomedycznych

  • zakłady ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, praktyki lekarskie i przychodnie
  • szpitale ogólne i uzdrowiskowe
  • zakłady stacjonarnej, całodobowej opieki psychiatrycznej

  Sektor ICT wyspecjalizowany w zakresie ochrony zdrowia

  • działalność związana z
   oprogramowaniem

  Dostawcy produktów i usług środowiskowych

  • Zbieranie odpadów niebezpiecznych
  • Wytwarzanie energii elektrycznej
  • Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
  • Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony
   przyrody

  Producenci i dostawcy wiedzy w zakresie zdrowego życia

  • podmioty prowadzące działalność badawczą
  • uczelnie wyższe
  • parki naukowotechnologiczne
  • instytucje otoczenia biznesu

Na skróty

Mapa strony

Skip to content