Ekonomia wody

Ekonomia wody (ang. water economy) – specjalizacja bazuje na największych w Polsce zasobach wód powierzchniowych, wokół których rozwinęła się turystyka oraz szereg rodzajów działalności, które mają również duży potencjał innowacyjny. Warmia i Mazury są znane z produkcji jachtów, łodzi, a także usług związanych z tą branżą. Istotnym czynnikiem rozwoju specjalizacji będzie silna pozycja zaplecza naukowego w obszarze produkcji żywności, ale powinno być wsparte w zakresie współpracy z producentami maszyn i urządzeń (wydziały techniczne). Rozwój specjalizacji wychodzi naprzeciw potrzebom ochrony środowiska, w czym region chce uzyskać znaczenie międzynarodowe.

Przykładowe elementy specjalizacji:

  Produkcja maszyn

  • produkcja maszyn do cięcia wodą (technologie waterjet)
  • produkcja turbin i elementów do przemysłu stoczniowego i okrętowego

  Transport wodny

  • rejsy pasażerskie
  • transport wodny towarów
  • transport łodzi i jachtów

  Sporty wodne

  • organizacja imprez sportowych (regat, obozów żeglarskich)
  • szkoły nauki pływania, szkolenia żeglarskie
  • nauka windsurfingu, kitesurfingu, nurkowania, ślizgi na bojerach
  • sprzedaż sprzętu wodnego
  • usługi sternicze
  • czartery jachtów i łodzi

  Produkcja jachtów i łodzi

  • producenci jachtów i łodzi motorowych
  • usługi szkutnicze
  • pracownie żeglarskie (produkcja żagli)

  Środowisko przyrodnicze i jego ochrona

  • hydroelektrownie: wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel
  • odprowadzenie i oczyszczanie ścieków
  • rekultywacja jezior
  • infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna
  • pobór, uzdatnienie i dostarczenie wody
  • recycling
  • utylizacja odpadów

  Zakwaterwanie i odnowa biologiczna

  • hotele
  • obiekty spa i wellness
  • parki wodne i aquasfery
  • uzdrowiska

  Przemysł rolno-spożywczy

  • hodowla ryb i innych organizmów wodnych
  • przetwarzanie i konserwowanie ryb
  • produkcja soków, piwa i innych napojów
  • połów ryb

  Nauka i IOB

  • uczelnie wyższe (edukacja i badania)
  • szkoły tematyczne
  • instytuty i laboratoria
  • agencje, organizacje, stowarzyszenia, klastry

Na skróty

Mapa strony

Skip to content