Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w odpowiedzi na pojawiające się ze strony różnych środowisk propozycje poszukiwania nowych obszarów o dużym potencjalne innowacyjnym, decyzją z dnia 22 października 2019 r. przyjął „Zasady identyfikacji inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego”, na podstawie których będzie dokonana identyfikacja nowych regionalnych inteligentnych specjalizacji (IS). Proces identyfikacji potencjalnych specjalizacji oparty jest na podejściu oddolnym, w którym inicjatywa pozostaje po stronie interesariuszy. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

ZASADY IDENTYFIKACJI INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Załącznik 1
DIAGNOZA SEKTORA DLA PROPOZYCJI NOWEJ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI (IS) WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO (wzór)
Załącznik 2
PROGRAM ROZWOJU SEKTORA – PROPOZYCJA NOWEJ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI (IS) WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO (wzór formularza zgłoszeniowego)
Załącznik 3
KARTA OCENY „PROGRAMU ROZWOJU SEKTORA” W PROCESIE IDENTYFIKACJI INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI (IS) WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

 

Na skróty

Mapa strony

Skip to content