EURADA

Treśc wpisu

EURADA to stowarzyszenie założone w 1992 r. Jest organizacją non-profit z siedzibą w Brukseli, skupiającą specjalistów pracujących nad rozwojem gospodarczym Europy. Posiada dużą sieć ponad 78 członków w 23 krajach Unii Europejskiej i poza nią. Dzięki EURADA regionalne agencje rozwoju (RDA) i ich specjaliści ds. rozwoju gospodarczego mogą tworzyć wzajemnie wspierające się sieci. Dla regionalnych agencji rozwoju EURADA jest instrumentem umożliwiającym interakcję z innymi partnerami RDA w Europie i poza nią. Stowarzyszenie zachęca do wymiany doświadczeń między członkami i promuje „najlepsze praktyki” w dziedzinie lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego. Eurada Uczestniczy w opracowywaniu i realizacji programów rozwoju terytorialnego i / lub programów wsparcia dla firm, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dąży do wzmocnienia i lepszego zorganizowania współpracy zarówno z Komisją Europejską, jak i innymi instytucjami wspólnotowymi. Promuje współpracę międzyregionalną.

Główne działania EURADA to:

  • Organizacja europejskich wydarzeń na wysokim szczeblu: (AGORADA; AGORADA +; Imprezy brokerskie; Szkoła letnia), każde wydarzenie z ponad 100 uczestnikami, tj. Instytucjami UE, RDA, MŚP, uniwersytetami i organizacjami pozarządowymi;
  • Dialog z instytucjami UE: Komisją Europejską, Europejskim Komitetem Regionów i Parlamentem Europejskim
  • Zapewnianie programów szkoleniowych dla pracowników agencji rozwoju np. szkoła letnia EURADA i inne moduły szkoleniowe na temat polityk i programów UE w odniesieniu do rozwoju terytorialnego i gospodarczego (np. w szczególności w zakresie innowacji społecznych, przemysłu 4.0, finansów itp.)
  • Wsparcie oferowane członkom i ich partnerom w całym cyklu udziału w projektach UE (poszukiwanie partnera projektu; pomoc w przygotowaniu wniosku; realizacja projektu: rozpowszechnianie)
  • Grupy Robocze EURADA (np. ds. Innowacji Społecznych, Przemysłu 4.0)

 Link do strony: http://www.eurada.org/

Na skróty

Mapa strony

Skip to content