„Zdrowe życie – inteligentna specjalizacja regionu” – weź udział w ankiecie

„Zdrowe życie – inteligentna specjalizacja regionu” – weź udział w ankiecie

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie w związku z realizacją projektu „Zdrowe życie – inteligentna specjalizacja regionu” prowadzi badania przedsiębiorczości w sektorze związanym z medycyną, usługami medycznymi oraz jakością życia.

Celem badania jest dokonanie diagnozy stanu i perspektyw rozwoju tego sektora w naszym województwie.

WMARR S. A. zaprasza podmioty z sektora związanego z medycyną, usługami medycznymi oraz jakością życia do włączenia się w prace nad nową, inteligentną specjalizację regionu poprzez udział w badaniu ankietowym (badanie jest anonimowe).

 ANKIETA

Dziedziny wpisujące się w obszar „Zdrowe życie” obejmują usługi: medyczne, uzdrowiskowe, opiekuńcze, rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne, dla seniorów; profilaktykę zdrowia, produkcję sprzętu medycznego, produkcję farmaceutyków, biotechnologię, inżynierię medyczna i materiałowa na potrzeby medyczne i około medyczne, technologie ICT na potrzeby medyczne, produkty i usługi związane z profilaktyką zdrowotną, produkty i usługi związane z obniżaniem emisyjności na rzecz poprawy jakości środowiska.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content