Zdobądź nawet 800 tys. zł na wprowadzenie produktu lub usługi na rynki zagraniczne

Zdobądź nawet 800 tys. zł na wprowadzenie produktu lub usługi na rynki zagraniczne

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorstwa z obszarów województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego do udziału w konkursie Internacjonalizacja MŚP. 

Celem konkursu  jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających w województwach Polski Wschodniej. Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy złożyć do 27 maja 2021 r. (do godz. 16:00). 

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

  • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
  • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
  • nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

  • mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie
  • posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym

Więcej informacji o naborze

Informacja pochodzi ze strony internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content