Zdobądź certyfikat „Produkt Warmia Mazury”

Zdobądź certyfikat „Produkt Warmia Mazury”

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego organizuje kolejną edycję konkursu „Produkt Warmia Mazury”, którego celem jest wyróżnienie regionalnych produktów, usług oraz wydarzeń.

Zgłoszone produkty, usługi, wydarzenia powinny posiadać charakter unikalny, nowatorski, wyróżniający się w regionie.

O przyznanie znaku „Produkt Warmia Mazury” ubiegać się mogą zarówno osoby fizyczne, osoby prawne bądź jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Jednym z warunków otrzymania certyfikatu jest prowadzenie działalności gospodarczej lub zawodowej w okresie co najmniej 24 miesięcy licząc do dnia złożenia wniosku.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia 2020 roku. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy złożyć w Departamencie Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego bądź przysłać wypełniony wniosek drogą e-mailową na adres: biuropromocji@warmia.mazury.pl.

Więcej informacji na stronie https://warmia.mazury.pl/produkt/

Regulamin Produkt Warmia Mazury
– Uchwała ws. zmiany regulaminu
Wniosek

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content