XXXI Doroczna Konferencja SOOIPP

XXXI Doroczna Konferencja SOOIPP

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP) serdecznie zaprasza do udziału w XXXI Dorocznej Konferencji SOOIPP, która odbędzie się w dniach 14-16.10.2020 r. Tegoroczna Konferencja jest szczególnym przedsięwzięciem. Wydarzenie przybiera nową formułę i przenosi się w całości w rzeczywistość wirtualną.

Podczas Forum menadżerów IOB możliwe będzie spotkanie osób zarządzających ośrodkami, jak i dyskusje z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie polityki państwa i regionów w obszarach interesujących członków stowarzyszenia.

Tematami październikowego spotkania będą zagadnienia strategiczne, związane z rolą i zadaniami OIiP w realizacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz planowanym zaangażowaniem ośrodków w realizację Regionalnych Programów Operacyjnych w nowej perspektywie finansowej. Poruszone zostaną także kwestie zarządzania ośrodkami w warunkach ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 oraz współpracy międzynarodowej ośrodków. Konferencja będzie także doskonałą okazją do poznania założeń nowego systemu akredytacji OIiP oraz platformy informatycznej prezentującej potencjał OIiP.

Wszystkie elementy konferencji to nawiązanie do istotnych zadań Stowarzyszenia jakim są przede wszystkim reprezentowanie i wspieranie osób pracujących w IOB i działających na rzecz przedsiębiorców.

Oferta ośrodków innowacji i przedsiębiorczości jest już stałym elementem krajobrazu polskiej gospodarki. Nie można zapominać o tym, że kształtował się on również w trakcie kolejnych spotkań na konferencjach SOOIPP.

Udział w Konferencji wezmą polscy i zagraniczni managerowie, eksperci ze środowiska biznesu, ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, przedstawiciele administracji samorządowej i publicznej.

PROGRAM

Informacja pochodzi ze strony internetowej Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content