Wsparcie unijne na zakładanie działalności gospodarczej oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników – webinaria PIFE

Wsparcie unijne na zakładanie działalności gospodarczej oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników – webinaria PIFE

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich zapraszają na webinaria skierowane do osób z województwa warmińsko-mazurskiego chcących pozyskać informacje na temat: ”Funduszy Europejskich – środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w subregionie olsztyńskim”, ”Możliwości podniesienia kompetencji przedsiębiorców i pracowników przy wsparciu z Funduszy Europejskich” oraz  ”Wsparcia unijnego na założenie firmy”. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Webinarium informacyjne „Fundusze Europejskie – środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w subregionie olsztyńskim”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem środków na otwarcie działalności na bezpłatne webinarium „Fundusze Europejskie – środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w subregionie olsztyńskim”, czyli wszystkich zainteresowanych z powiatów: bartoszyckiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nidzickiego, olsztyńskiego i szczycieńskiego.

Termin spotkania: 3 marca 2021 r. w godzinach 10:00 – 10:40,
Miejsce spotkania: Platforma on-line.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres mejlowy gpiolsztyn@warmia.mazury.pl do 01 marca 2021 r. godz. 15:00.
Potwierdzenie mejlowe zakwalifikowania się na spotkanie przesłane będzie przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.
W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

Kontakt:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie:
tel. 89 512 54 85/ 83/ 84/ 85/ 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy

Webinarium informacyjne „Możliwości podniesienia kompetencji przedsiębiorców i pracowników przy wsparciu z Funduszy Europejskich”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne webinarium „Możliwości podniesienia kompetencji przedsiębiorców i pracowników przy wsparciu z Funduszy Europejskich”.

Termin spotkania: 9 marca 2021 r. w godzinach 10:00–10:50;
Miejsce spotkania: Platforma Cisco Webex Meetings.

Webinarium skierowane jest do osób pracujących, właścicieli firm i ich pracowników z terenu województwa warmińsko-mazurskiego zainteresowanych uzyskaniem wsparcia na szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres: lpielk@warmia.mazury.pl do 5 marca 2021 r. i otrzymanie potwierdzenia mejlowego od organizatora. Link do webinarium zostanie wysłany po zakończeniu rekrutacji w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (9 marca 2021 r.).

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku: tel. 87 610 07 77, 87 734 11 10/09, e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy

Webinarium „Wsparcie unijne na założenie firmy”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne webinarium „Wsparcie unijne na założenie firmy”.

Termin: 18 marca 2021 r. w godzinach 10:00–11:00
Miejsce: Platforma on-line

Dla kogo:

Webinarium skierowane jest do osób z województwa warmińsko-mazurskiego chcących pozyskać informacje na temat wsparcia unijnego na założenie firmy.
Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: lpielblag@warmia.mazury.pl do 17 marca 2021 r. (do godz. 12.00) i otrzymanie potwierdzenia mejlowego od organizatora. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia, tj. 18 marca 2021 r.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Kontakt:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu: tel. 55 620 09 13/14/16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content