Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupów – zasady naboru i oceny wniosków

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupów – zasady naboru i oceny wniosków

Już 5 września startuje nabór w działaniu 1.1 Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW) – w komponencie IIa – Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu, a wraz z nim planowane jest spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów.

Spotkanie zaplanowano na 15 września br. a jego organizator, tj. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przybliży zasady naboru dedykowanego start-upom, które ukończyły pomyślnie program inkubacji nowego pomysłu biznesowego w Platformie startowej POPW 2014-2020 lub też powstały w oparciu o inny program inkubacji finansowany ze środków publicznych.
W trakcie olsztyńskiego spotkania zostaną omówione kryteria wyboru projektów i zasady aplikowania w naborze. Nadchodzący konkurs dedykowany jest wyłącznie przedsięwzięciom typu start-up i przewiduje bezzwrotne wsparcie finansowe na dalszy rozwój działalności i wejście z produktem na rynek. Budżet naboru to 60 mln zł, a wnioski będzie można składać od 5 września do 31 października 2023 r. Maksymalne dofinansowanie projektu może wynieść 85% kosztów kwalifikowanych i sięga maksymalnie 600 tys. zł.

Finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na rozwinięcie działalności gospodarczej start-upu, w szczególności:
• wynagrodzenia personelu projektu;
• zakup usług związanych z rozwijaniem modelu biznesowego;
• zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Po wykorzystaniu wsparcia, przedsięwzięcia o kluczowym potencjale, wymagające zaangażowania znacznych środków i dłuższego okresu realizacji, będą miały w kolejnym etapie działania 1.1 FEPW możliwość uzyskania wsparcia na dalszy rozwój działalności sięgającego nawet 3 mln zł.

Wydarzenie odbędzie się w formule stacjonarnej 15 września w godz. 10:30 – 14:45 w Villa Palllas przy ul. Żołnierskiej 4 w Olsztynie. Na spotkanie obowiązuje rejestracja. Liczba miejsc ograniczona. Będzie również dostępna transmisja online (bez zapisów).
Więcej szczegółów wydarzenia i rejestracja.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content