„Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” – korzystne zmiany

„Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” – korzystne zmiany

W związku z trwającym procesem oceny wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” POIR, w celu ograniczenia negatywnych skutków ekonomicznych wywołanych pandemią COVID-19 w regulaminie konkursu wprowadzono korzystne dla wnioskodawcy zmiany wynikające ze specustawy funduszowej.

Go to Brand” to program, którego celem jest sfinansowanie promocji marek produktowych na rynkach zagranicznych. Program adresowany jest do przedsiębiorców z sektora MMŚP prowadzących działalność gospodarczą na terytorium RP z wyłączeniem województwa mazowieckiego. Firma musi prowadzić działalność w branżach o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym.

Najważniejsze zmiany:

  • Wydłużono termin (do 5 dni wobec wcześniejszych 3 dni) na wyrażenie przez wnioskodawcę zgody na zmianę wartości kosztów kwalifikowalnych w projekcie w związku z rekomendacją Komisji Oceny Projektów.
  • Wnioskodawca ma więcej czasu (do 14 dni wobec wcześniejszych 7 dni) na dostarczenie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie.
  • Przed podpisaniem umowy istnieje możliwość dokonania zmiany wskaźników projektu w związku z rekomendacją Komisji Oceny Projektów.
  • Wydłużono terminy w procedurze odwoławczej.
  • Wydłużono termin oceny wniosków – do 90 dni i termin rozstrzygnięcia konkursu – do 100 dni od dnia zakończenia przyjmowania wniosków.

Więcej informacji: link

Informacja pochodzi ze strony internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content