Województwo Warmińsko-Mazurskie zakończyło udział w projekcie Gov_LAB!

Województwo Warmińsko-Mazurskie zakończyło udział w projekcie Gov_LAB!

Zespoły projektowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Włocławka oraz Iławy ukończyły program edukacyjny „Gov_LAB”, realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Podczas ostatniego zjazdu, który odbył się 5 lutego 2021 r., przedstawiciele administracji prezentowali swoje pomysły inicjatyw oraz usług wspierających przedsiębiorczość. Kolejna edycja programu rozpocznie się 15 lutego br.

Gov_LAB to pilotażowy program edukacyjny dla samorządowców. Jego uwieńczeniem są nowe usługi lub inicjatywy zaprojektowane przez uczestników, a uwzględniające potrzeby lokalnych przedsiębiorców. Wsparcie w tej edycji otrzymały projekty zgłoszone przez Województwo Warmińsko-Mazurskie, Miasto Włocławek oraz Powiat Iławski.

Wyzwaniem, jakie postawił sobie zespół z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego było opracowanie instrumentu dotyczącego wsparcia udziału przedsiębiorców (MŚP) z województwa warmińsko-mazurskiego w międzynarodowych łańcuchach wartości. Jest to odpowiedź na trudności MŚP w dostępie do rynków zagranicznych, dostosowaniu do ich wymogów oraz pozyskiwaniu partnerów, w tym w zakresie inwestycji B+R.

Wypracowane narzędzia będą stanowić jeden z  instrumentów realizacji polityki spójności w ramach RPO województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2027. Jednocześnie wiedza i inspiracje zdobyte w ramach projektu będą mogły zostać wykorzystane w realizacji zadań związanych z polityką gospodarczą wynikających z kompetencji Samorządu Województwa Wamińsko-Mazurskiego a nabyta wiedza posłuży przygotowaniu kolejnych narzędzi ułatwiających firmom z regionu podnoszenie ich konkurencyjności.

Zespół projektowy z Włocławka postanowił podjąć działania zmierzające do wzmocnienia potencjału lokalnych przedsiębiorców poprzez stworzenie usług oferowanych przez Urząd Miasta Włocławek i WCB (Włocławskie Centrum Biznesu – Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości).

Zespół z Iławy pracował nad opracowaniem założeń projektu, który zakłada stworzenie interdyscyplinarnego zespołu, złożonego z pracowników administracji (Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie, Starostwa Powiatowego w Iławie i Urzędu Miasta Iławy). Jego zadaniem będzie kompleksowa obsługa i wieloobszarowe wsparcie przedsiębiorców, którzy funkcjonują lub planują rozpoczęcie działalności na terenie powiatu.

Program składał się z trzech etapów, które ze względu na pandemię odbywały się zdalnie:

  • 8 warsztatów (oddzielne dla każdego zespołu),
  • 2 zjazdów edukacyjno-networkingowych (wspólnych dla wszystkich uczestników programu),
  • Finału – konferencji Demo Day (wspólnej dla wszystkich uczestników programu).

W lutym 2021 r. PARP rozpocznie kolejną, czwartą edycję programu. Wezmą w nim udział zespoły projektowe z trzech wcześniej wyłonionych samorządów. Są to: Kielce, Marki oraz Kobyłka. Zakończenie edycji planowane jest w lipcu 2021 r.

Więcej informacji na stronie projektu gov_LAB

Informacja pochodzi ze strony internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content