WMARR ogłasza nabór wniosków o „Pożyczkę Płynnościową”!

WMARR ogłasza nabór wniosków o „Pożyczkę Płynnościową”!

Warmińsko- Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłosiła nabór wniosków o udzielenie „Pożyczki Płynnościowej”. Wnioski o udzielenie pożyczki można składać od dnia 01 marca 2021 r. w trybie ciągłym, do momentu, kiedy suma kwot wnioskowanych pożyczek przekroczy poziom 200% środków, (tj. kwotę 10.526.315,78 zł), przewidzianych w ramach Instrumentu Finansowego. Łączna wartość środków do rozdysponowania w ramach Instrumentu Finansowego wynosi 5.263.157,89 zł. Oprocentowanie pożyczek już od 0,023% w skali roku.

 

DLA KOGO

Pożyczkę Płynnościową, zwaną dalej PP/Produktem Finansowym PP, otrzymać mogą: mikro, mali i średni przedsiębiorcy, mający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, którzy  przed 31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji, a obecnie:

  1. znajdują się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub
  2. są zagrożone skutkami wystąpienia COVID-19 lub
  3. ich przychody z tytułu prowadzonej działalności uległy znacznemu obniżeniu w wyniku wybuchu pandemii COVID-19.

NA CO

W ramach Instrumentu Finansowego PP finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Koszty kwalifikowane do finansowania ze środków pożyczki obejmują wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne, w szczególności:

  1. utrzymanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym wydatki nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.
  2. pokrycie bieżących opłat i wydatków (m.in ZUS, koszty wynajmu, wynagrodzenia pracowników, w tym składowe należne ZUS, US i inne koszty bieżące)
  3. zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy powstałe po 1 lutego 2020 r.
  4. spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, itp,
  5. finansowanie kapitału obrotowego, w tym zatowarowanie, półprodukty, itp.
  6. sfinansowanie niezbędnych dla istnienia firmy inwestycji umożliwiających dostosowywanie się przedsiębiorstw do nowych warunków rynkowych (m.in rozwinięcie udogodnień teleinformatycznych, sieci dystrybucji zdalnej w tym kurierskiej).

Szczegóły dostępne na stronie:

https://www.wmarr.olsztyn.pl/aktualno%C5%9Bci/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-pozyczka-plynnosciowa

 

źródło: https://www.wmarr.olsztyn.pl/

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content