Wkrótce pierwsze nabory Programu dla Polski Wschodniej 2021-27

Wkrótce pierwsze nabory Programu dla Polski Wschodniej 2021-27

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to kontynuacja wsparcia dla wschodnich województw na lata 2021-2027, aby przyspieszyć ich rozwój. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Program będzie służył utrwaleniu warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w 6-ciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim oraz mazowieckim (bez Warszawy i otaczających ją powiatów).

Harmonogram naborów w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) uwzględnia wszystkie nabory planowane w 2023 r., w tym te organizowane w trybie konkurencyjnym oraz niekonkurencyjnym.

Harmonogram naborów FEPW (PDF 252 KB)

FEPW jest skierowany m.in. do:

  • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;
  • ośrodków innowacji jako animatorów Platform dla start-upów;
  • operatorów systemów dystrybucji energii;
  • jednostek samorządu terytorialnego;
  • zarządców obszarów NATURA 2000, w tym m.in. parków narodowych;
  • PKP PLK S.A. i PKP S.A;
  • organizacji pozarządowych.

W 2023 r. przewiduje się uruchomienie 13 naborów w trybie konkurencyjnym8 w trybie niekonkurencyjnym.

Łączna kwota na nabory przewidziane w harmonogramie wynosi prawie 2 mld euro (9 mld zł), co stanowi około 74% alokacji FEPW.

Zgodnie z art. 49 ust. 4 ustawy wdrożeniowej (PDF) (w powiązaniu z art. 49 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r. (PDF) harmonogram będzie podlegał aktualizacji przynajmniej raz na koniec każdego kwartału, obejmując kolejny kwartał.

W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby, Instytucja Zarządzająca FEPW będzie dokonywała dodatkowych aktualizacji dokumentu.

Informacja pochodzi ze strony

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content