Bezpłatny webinar: dofinansowanie na rozwój działań eksportowych MŚP

Bezpłatny webinar: dofinansowanie na rozwój działań eksportowych MŚP

Już 5 kwietnia odbędzie się bezpłatny webinar kierowany do zainteresowanych dofinansowaniem na rozwój działań eksportowych z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.2 internacjonalizacja MŚP. Szkolenie przeznaczone jest do podmiotów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru Polski Wschodniej: właścicieli firm produkcyjnych, osób zarządzających sprzedażą oraz menedżerów ds. eksportu.

webinar

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014‐2020 – ma na celu zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych. Instrument jest działaniem o charakterze doradczym, bazującym na modelu popytowym, mającym wesprzeć przedsiębiorcę w:

 • diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji,
 • przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu
 • oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych, w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Wsparcie adresowane będzie w szczególności do MŚP inicjujących działalność eksportową na danym rynku.Ogłoszenie konkursu nastąpi do 4 kwietnia, nabór wniosków rozpoczyna się najpóźniej 6 maja 2022 r.

Na szkoleniu poruszane będą następujące zagadnienia:

 • Jaki potencjał do ekspansji zagranicznej mają polskie firmy
 • Ile firm uzyskało wsparcie w ramach konkursów “Internacjonalizacja MŚP”
 • Dla kogo przeznaczone jest wsparcie
 • Jakie są kryteria wyboru projektów
 • Kto będzie preferowany w konkursie
 • Jakie są wymogi oraz ramy czasowe projektu unijnego
 • Jakie są wskaźniki projektu
 • Jak wygląda ścieżka postępowania przy składaniu wniosku
 • Czym jest Model Biznesowy Internacjonalizacji
 • Na jakie aspekty warto zwrócić uwagę przy wdrażaniu oraz rozliczaniu projektu unijnego.

Szkolenie poprowadzi pan Sebastian Sadowski-Romanov.

Więcej informacji na stronie organizatora szkolenia, zapisy pod linkiem

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content