Wdrażanie innowacji przez MŚP-konkurs na dofinansowanie do 10 000 000 zł

Wdrażanie innowacji przez MŚP-konkurs na dofinansowanie do 10 000 000 zł

Celem konkursu „Wdrażanie innowacji przez MŚP” jest sfinansowanie wytworzenia innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP działające w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych. Wnioski na konkurs można składać od 12 lipca 2022r. do 5 sierpnia 2022r.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

  • nabycie albo wytworzenie środków trwałych – maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
  • zakup usług doradczych na rzecz przygotowania do wdrożenia
  • sfinansowanie ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

  • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
  • należące przynajmniej od 6 miesięcy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jedna z Polski Wschodniej), które działa co najmniej rok
  • w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym.

Możesz otrzymać maksymalnie 10 000 000 zł. Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 000 000 zł do 50 milionów euro .Wsparcie wyniesie maksymalnie do 85% w przypadku usług doradczych oraz do 70% na inwestycje, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% do kosztów usług doradczych projektu i 30% kosztów inwestycji.

Wszystkie szczegóły są dostępne na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

 

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content