Warsztat dla Liderów Inteligentnych Specjalizacji już w poniedziałek!

Warsztat dla Liderów Inteligentnych Specjalizacji już w poniedziałek!

Wydarzenie jest kolejnym etapem inicjatywy „Żywność Wysokiej Jakości Warmii i Mazur”, która ma na celu stworzenie społeczności najbardziej innowacyjnych firm z województwa warmińsko-mazurskiego z sektora produkcji i przetwórstwa żywności. Warsztaty odbędą się w najbliższy poniedziałek, 27 marca 2023 r., w godzinach 10:00-15:30, w Kuźni Społecznej (ul. Kotańskiego 1, Olsztyn).

Podczas drugiego warsztatu zostaną zaprezentowane alternatywne formy produkcji żywności, innowacyjne narzędzia dostępne dla producentów i sposoby jak je wykorzystywać. Poruszone zostaną również aspekty sprzedażowo-marketingowe oraz efektywne strategie promocyjne. Kolejnym elementem warsztatu będzie rolnictwo ekologiczne i korzyści płynące z prowadzenia ekologicznej produkcji. Przedstawione zostaną także możliwości współpracy przedsiębiorstw z instytucjami naukowymi oraz dobre praktyki współpracy na linii Urzędu z IOB i przedsiębiorstwami.

Podczas spotkania przygotowane zostały 3 różne grupy tematyczne:

Grupa I

Prelegent: Piotr Ostaszewski, Ostoja natury – rolnictwo ekologiczne i regeneratywne

  • Rolnictwo regeneratywne

• wprowadzenie, modele rolnictwa regeneratywnego

• system „no-dig”

• regeneratywny wypas

• produkcja kompostu

• Prezentacja założeń „Food Forest” (Projekt SR21)

  • Innowacje techniczne

• Pasywna szklarnia słoneczna

• Prezentacja pasywnej autonomicznej szklarni w stylu chińskim (Projekt SR21)

• Pasywna chłodnia konopna

• Linia czyszczenia na mokro

• Linia czyszczenia na sucho

• Pasywny precyzyjny system nawadniania Ost-oya

  • Sesja warsztatowa z Innowacji Społecznych

• model spółdzielczy

• grupa producencka – Zielona Piątka

• Partnerstwo lokalne BioHUB Bazar

• Model sprzedaży abonamentowej

• Interakcja z klientami za pośrednictwem platform społecznościowych FB, YT

Grupa II:

1. Prelegent: Marta Wangin, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

  • Współpraca uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu wzmocnienia konkurencyjności regionu

2.   Monika Wadowska-Główny specjalista ds. administrowania infrastrukturą i najmem, Kierownik Projektu pn. „Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR”

  • „Wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny.”

3. Prelegent:  Magdalena Grundwald, Foodtech.ac

4. Prelegent: Małgorzata Rudnicka, Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny (TBC)

  • Doświadczenia i dobre praktyki rozwoju inteligentnej specjalizacji “Bezpieczna Żywność” województwa mazowieckiego

Grupa III:

Prelegent: Sebastian Balcerak, EIT Food – Rolnictwo węglowe i inne schematy zielonego finansowania łańcuchów dostaw w przedsiębiorstwach sektora żywności wysokiej jakości

  • systemy certyfikacji rolnictwa regenarytywnego (z udziałem światowych, uznanych firm oferujących usługi wokół „carbon farming”)
  • obrót certyfikatami węglowymi (tzw. voluntary carbon market) – z udziałem ekspertów (np. green banking instruments)
  • standard rolnictwa regeneratywnego (potencjał konkurencyjny Warmii i Mazur) (z udziałem ekspertów UWM, UP – np. prof. Stanisław Świtek)
  • związek między potencjałem węglowym województwa a zdolnością inwestycyjną (credit ranking itd. – z udziałem instytucji finansowych)

Zainteresowanych udziałem w wydarzeniu, uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Organizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na zlecenie. Wszystkie informacje o projekcie znajdują się na stronie: https://www.zywnoscwim.pl/

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content